BOYA SİSTEMLERİ

Korozyona karşı koruma için doğru boya sistemini seçmek, en ekonomik ve en iyi teknik çözüme ulaşmasını sağlamak için çeşitli faktörlerin dikkate alınmasını gerektirir.

 1. YENİ BOYA SİSTEMİNİN SEÇİLMESİ

Korozyona karşı koruma için doğru boya sistemini seçmek, en ekonomik ve en iyi teknik çözüme ulaşmasını sağlamak için çeşitli faktörlerin dikkate alınmasını gerektirir. Her proje için koruyucu kaplama seçmeden önce göz önüne almanız gereken en önemli faktörler şunlardır:

 1. Çevresel aşındırıcılık

Bir boya sistemi seçerken yapı, tesis veya tesisatın hangi şartlarda çalışılacağının hayati önemi vardır. Çevresel aşınmanın etkisini belirlemek için aşağıdaki faktörlerin dikkate alınması gerekir:
• Nem ve sıcaklık
(Servis sıcaklığı ve sıcaklık gradyanları)
• UV ışınlarının varlığı
• Kimyasala maruz kalma
(Örneğin endüstriyel bitkilerde belirli maruz kalma)
• Mekanik hasar (darbe, aşınma vs.)
• Nem ve sıcaklık
(Servis sıcaklığı ve sıcaklık gradyanları)
• UV ışınlarının varlığı
• Kimyasal maruz kalma
(Örneğin endüstriyel bitkilerde spesifik  maruz kalma
• Mekanik hasar (darbe, aşınma vs.)
Gömülü yapılar söz konusu olduğunda gözenekleri ve tabi oldukları zemin koşulları dikkate alınmalıdır. Arazinin rutubeti,pH’I,bakterilere ve mikroorganizmalara biyolojik olarak maruz kalması kritik öneme sahiptir.  Su durumunda mevcut suyun türü ve kimyasal bileşimi de önemlidir.
Çevrenin aşındırıcı girişkenliği aşağıdakilerin üzerinde bir etkisi olacaktır:

• Koruma için kullanılan boya türü
• Bir boya sisteminin toplam kalınlığı
• Yüzey hazırlığı
• minimum ve maksimum tekrar kaplama aralıkları gerekli.
Çevreyi ne kadar korozif hale getirirseniz o kadar çok yüzey hazırlığı gerekir. Yeniden boyama aralıklarına     kesinlikle dikkat edilmelidir.
Iso 12944 standardının 2. bölümü, atmosferik koşullar, toprak ve su için korozyon sınıflandırmaları sağlar. Bu standart, karbon çeliği ve çinko için korozyon süresine dayalı çok genel bir değerlendirmedir.Belirli kimyasal, mekanik veya sıcaklık maruziyetini yansıtmaz. Bununla birlikte, şartname boya sistemi projeleri için bir bütün olarak iyi bir gösterge olarak kabul edilebilir.
ISO 12944, 5 temel atmosferik korozyon kategorisini ayırt eder:

C1 çok düşük                      c4 yüksek
C2 düşük                             c5-ı çok yüksek(sanayi)
C3 orta                                c5-ı çok yüksek(deniz)

Aşağıda bu sınıflamaların nasıl yapıldığı açıklanmaktadır: (Tablo numaraları, bu çalışmanın 6. bölümünde verilen Hempel boya sistemleri ürün listelemelerine değinilmektedir.) ISO 12944 standardına göre atmosferik aşındırma kategorileri:

Corrosivity category Çevre örnekleri Hempel’in boya sistemleri
Dış İç
C1
Çok düşük
Ofisler, mağazalar, okullar, oteller gibi temiz bir atmosfere sahip ısıtmalı binalar. sayfa 24 – 25
C2
Düşük
Atmosferi kirli, çoğunlukla kırsal bölgeler. Isıtılmamış binalar, örneğin yoğunlaşmanın meydana gelebileceği yerler. Depolar, spor salonları. sayfa 24 – 25
C3
Orta
Endüstriyel ve kentsel atmosferde ortalama bir kükürt oksit (IV) kontaminasyon seviyesine sahiptir. Düşük tuzluluk bölgelerinde. Yüksek nem oranı ve belli hava kirliliği olan üretim alanı. Gıda fabrikaları, çamaşırhaneler, bira fabrikaları, mandıralar. sayfa 26 – 27
C4
Yüksek
Sanayi bölgelerinde ve orta tuzluluk bölgelerinde. Kimya tesisleri, yüzme havuzları, gemi tamirhaneleri. sayfa 28 – 29
C5-I
Çok yüksek (sanayi)
Yüksek nem ve girişken atmosferdeki endüstriyel alanlar. Neredeyse sürekli yoğun ve yüksek kirliliğe sahip olan yapılar ve alanlar. sayfa 30 – 31
C5-M
Çok Yüksek (deniz)
Kıyı alanları ve yüksek tuzluluk deniz alanları. Neredeyse sürekli yoğun ve yüksek kirliliğe sahip olan yapılar ve alanlar. sayfa 32 – 33

ISO 12944 standardına göre su ve toprak kategorileri:

                       Im1  temiz su
                Im2   Deniz veya tuzlu
Im3   toprak

 

Corrosivity categories Environment Examples of environments and structures Hempel’s paint systems
Im1 temiz su Nehir tesisleri, hidroelektrik santralleri
Im2 Deniz veya tuzlu su Aşağıdaki yapılara sahip limanlar: su girişi kapısı, kilitler (su basamakları), su tasları, iskele, açık deniz yapıları sayfa 34 – 35
Im3 toprak Yeraltı tankları, çelik direkler, boru hatları

 

 1. Bir tür korunan yüzey

Kaplama sistemi tasarlamak normalde çelik, sıcak daldırma galvanizli çelik, sprey metalize çelik, alüminyum veya paslanmaz çelik gibi yapı malzemeleri ile ilgilenmeyi içerir. Yüzey hazırlığı, kullanılan boya ürünleri (özellikle astar) ve toplam sistem kalınlığı temel olarak korunacak olan yapı malzemesine bağlı olacaktır.

 1. The durability required for a paint system

Bir boya sisteminin kullanım ömrü, uygulamanın ardından ilk kez bakım yapılıncaya kadar geçen süre olarak kabul edilir. ISO 12944, dayanıklılığı kategorize etmek için
LOW – L                      2 to 5 years

MEDIUM – M               5 to 15 years

HIGH – H                     more than 15 years

 1. Boya uygulama sürecinin planlanması

Bina çizelgesi ve belirli bir projenin yapım aşamalarının her aşaması boya sisteminin nasıl ve ne zaman uygulanması gerektiğini belirler.. Malzemelerin prefabrikasyon aşamasında, bileşenlerin hem kapalı hem de yerinde prefabrik halindeyken ve bina aşamalarının tamamlandığı zaman düşünülmelidir.
Boya ürünlerinin yüzey hazırlığı ve kurutma / sertleştirme süresi, sıcaklık ve nem ile bağlantılı olarak düşünülmesi için işi planlamak gereklidir. Ayrıca bir inşaat sahası korunan bir atölye ortamında gerçekleşir ve bir sonraki aşamada şantiyede gerçekleşirse, kaplama aralıkları da hesaba katılmalıdır.
2.YÜZEY HAZIRLIĞI
2.1 Yüzey hazırlığı notları   Çelik yüzey hazırlamayı sınıflandırmanın birçok yolu var ancak bu çalışma aşağıda özetlenen konulara odaklanıyor.
A. ISO 8501-1 standardına göre yüzey kaliteleri

Aşındırıcı kumlama yöntemleri ile birincil yüzey hazırlığı için standart yüzey hazırlığı sınıfları
Sa 3 Çelikten görsel olarak temizlik için kumlama temizleme Büyütmeden görüntülendiğinde, yüzey görünür yağdan ve kirden arındırılmış olacak ve pas, boya kaplamaları ve yabancı maddelerden arınmış olacaktır. Düzgün bir metalik renge sahip olacak.
Sa 2 ½ Çok kapsamlı kumlama temizleme Büyütmeden görüntülendiğinde, yüzey görünür yağdan, gresden ve kirden pas, boya kaplamaları ve yabancı maddelerden arındırılmış olacaktır. Kalan kirler  çizgiler halinde hafif lekeler gösterecektir.
Sa 2 Kumlamanın temizlenmesi  Büyütmeden görüntülendiğinde, yüzey görünür yağdan, gresden ve kirden pas, boya kaplamaları ve yabancı maddelerin çoğundan arındırılmış olacaktır. Atık sıkıca yapışmış olacaktır. (Aşağıdaki not 2’ye bakınız).
Sa 1 Aydınlık Kumlama temizleme Büyütmeden görüntülendiğinde, yüzey görünür yağdan, gresden ve kirden ve sıkıca yapışan ölçekten, pas, boya kaplamaları ve yabancı maddeden arındırılmış olacaktır.

 

Elle temizleme ile birincil yüzey hazırlığı için standart hazırlama sınıfları
St 3 Çok kapsamlı el ve elektrikli el aleti temizleme St 2 için olduğu gibi, fakat metalik yüzeyden kaynaklanan parlaklığı elde etmek için yüzey çok daha kapsamlı bir şekilde muamele görecektir.
St 2 Güçlü el ve elektrikli el aleti temizleme Büyütmeden görüntülendiğinde, yüzeyler görünür yağ, gres,atık ve zayıf yapışan menevişten, pas, boya kaplamalarından ve yabancı maddeden arındırılmış olacaktır (aşağıdaki nota bakınız)

B.Yüksek basınçlı su temizlendikten sonra yüzey hazırlık sınıfları
Yüksek basınçlı suyla yapılan yüzey hazırlama dereceleri temizleme derecesini değil  pas derecesini de içermelidir çünkü kuruma süresince temizlenmiş çelik üzerinde parlama kumlama meydana gelebilir. Yüksek basınçlı su temizleme işleminden sonra çelik yüzeyin hazırlanma derecesini sınıflandırmanın birkaç yolu vardır.
Bu çalışma, yüksek basınçlı su jeti kullanan iso 8501-4 yüzey hazırlama sınıfı standardını kullanmıştır: “Yüksek basınçlı su jeti ile bağlantılı olarak başlangıçtaki yüzey koşulları, hazırlık dereceleri ve  pas dereceleri”. Standart, bir boya kaplaması için yüksek basınçlı su temizleme ile yüzey hazırlığı için geçerlidir. Pas, meneviş, eski boya kaplamaları ve diğer yabancı maddeler gibi görünür atıklara (wa 1 – wa 2½) referans olarak üç temizlik derecesini ayırır:

Temizlendikten sonra yüzeyin tanımı:
Wa 1 Hafif yüksek basınçlı su jeti  Büyütmeden görüntülendiğinde, yüzey görünür yağ ve gres, serbest veya kusurlu boya, serbest pas ve diğer yabancı maddelerden arındırılmış olacaktır. Artık atık rasgele dağılmış ve sıkıca yapışmış olacaktır.
Wa 2 Tam yüksek basınçlı su jeti  Büyütmeden görüntülendiğinde, yüzeyde görünür yağ, gres,kir ve pas, önceki boya kaplamalar ve diğer yabancı maddelerden arındırılmış olacaktır. Atık rasgele dağılmış olmalı ve sıkıca yapışan kaplamalar,  yabancı maddeler ve önceden var olan pas lekeleri olabilir.
Wa 2½ Çok kapsamlı, yüksek basınçlı su jeti  Büyütmeden görüntülendiğinde, yüzey görünür pas, yağ, gres, kir, önceki boya kaplamaları ve hafif izler hariç diğer tüm yabancı maddelerden arındırılmış olacaktır. Yüzeyin renk değişikliği orijinal kaplamanın sağlam olmadığı yerde mevcut olabilir.Paslanmış çelikte gözlenen gri veya kahverengi / siyah renk değişikliği, su jeti ile alınamaz.
Üç dereceli ani pasla ilgili yüzey görünüşünün açıklaması:
L Az ani pas  Büyütmeden izlendiğinde, çelik alt tabakanın görülebileceği küçük miktarlarda sarı / kahverengi bir pas tabakası sergileyen bir yüzey. Paslanma (renk değişikliği olarak görülebilir) düzgün bir şekilde dağıtılabilir veya lekelerde bulunabilir, ancak sıkıca yapışmış olacak ve bir bezle hafifçe silinerek kolaylıkla çıkarılmayacaktır.
M Orta ani pas  Büyütme olmaksızın görüntülendiğinde, orijinal çelik yüzeyini örten sarı / kahverengi bir tabaka sergileyen bir yüzey. Pas, eşit oranda dağılabilir veya yamalar halinde mevcut olabilir, ancak makul derecede yapışkan olacaktır ve hafifçe yüzey üzerinde silinen bir bezi işaretleyecektir.
H Ağır ani pas
Büyütme olmadan izlendiğinde, orijinal çelik yüzeyini örten ve serbest yapışan bir kırmızı-sarı / kahverengi pas tabakası sergileyen bir yüzey. Pas tabakası eşit olarak dağıtılır ya da parçalar halinde bulunur ve yüzey üzerinde hafifçe silinen bir bezi kolayca işaretler.

2.1. Yüzey türleri
A. Çelik yüzeyler
Bir kaplama sisteminin uzun süreli koruma sağladığından emin olmak için, doğru yüzey hazırlığının herhangi bir boya uygulanmadan önce yapılmasını sağlamak önemlidir. Bu nedenle, çeliğin başlangıçtaki yüzey koşulu değerlendirilmelidir.

Genel olarak, boya öncesi çelik bir yüzeyin durumu aşağıdaki üç kategoriden birine denk düşer:

a) Daha önce koruyucu boya kaplaması olmayan sade bir çelik yapı                                
b) Bir imalat astarı ile kaplanmış çelik bir yüzey                                                                                                            
c) Bakımı gereken bir boya sistemi ile kaplanmış bir çelik yüzey                                                                               
Bu kategoriler aşağıda daha ayrıntılı olarak özetlenmiştir
a.Daha önce koruyucu kaplamaya sahip olmayan sade bir çelik yapı Boya kaplamaları ile hiç korunmayan çelik yüzeyler, pas, meneviş veya diğer atıklar (toz, gres, iyonik bulaşma / çözülebilir tuzlar, kalıntılar vb.) Ile değişen ölçüde kaplanabilir. Bu yüzeylerin başlangıç durumu ISO 8501-1 standardı ile tanımlanmıştır: “Boya ve ilgili ürünlerin uygulanmasından önce çelik yüzeylerin hazırlanması – 

b.Çelik yüzey, shopprimers ile kaplanmıştır İmalat astarının uygulanmasının ana amacı, prefabrikasyon aşamasında kullanılan çelik levhaları ve yapısal bileşenleri veya ana boya sistemi uygulanmadan önce muhafaza etmektir. Bir imalat astarı film kalınlığı, normalde 20 – 25 μm’ye eşittir (bu şekiller pürüzsüz bir test paneli için alıntılanmıştır). Çelik plakalar ve imalat astarı ile kaplanmış yapısal bileşenlerle kaynak yapılabilir. Hempel, aşağıdaki imalat astarları sunmaktadır:
HEMPEL İMALAT ASTARI 15280 (Koruma süresi – 3-5 ay)


Çinko polifosfat ile pigmentli solvent esaslı bir epoksi imalat astarı. Otomatik sprey uygulaması veya manuel uygulama için tasarlanmıştır.
HEMPEL İMALAT ASTARI ZS 15890 (Koruma süresi – 4- 6 ay)


Otomatik sprey uygulaması için tasarlanmış solvent bazlı bir çinko silikat imalat astarıdır.
HEMPEL İMALAT ASTARI ZS 15820 (Koruma süresi – 3 – 5 ay)


Otomatik sprey uygulaması için tasarlanmış solvent bazlı bir çinko silikat imalat astarıdır.
HEMUCRYL İMALAT ASTARI 18250 (Koruma süresi – 3 – 5 ay)


 Su bazlı bir akrilik imalat astarı otomatik sprey uygulaması veya manuel uygulama için tasarlanmıştır.
HEMUDUR İMALAT ASTARI 18580 (Koruma süresi – 3 – 5 ay)


Otomatik sprey uygulaması için tasarlanmış su bazlı bir epoksi imalat astarı.
Bir astar boya ile kaplanmış yüzeyler, bir bitirme boya sisteminin uygulanmasından önce doğru bir şekilde hazırlanmalıdır; Buna ‘ikinci yüzey hazırlığı’ adı verilir. Bir imalat astarının kısmen veya tamamen çıkarılması gerekebilir. İkinci yüzey hazırlığı bitirme boya sistemiyle belirlenecek ve iki anahtar faktörü hesaba katmak gerekmektedir: Uygulanan bir imalat astarı ile bitirme boya sisteminin uyumluluğu – Bir imalat astarı uygulamasından önce hazırlama esnasında elde edilen yüzey profili, diğer bir deyişle profil bir bitirme boya sistemi için müsait
Bir imalat astarı ile kaplanmış bir yüzey her zaman 15-20 mpa’da su deterjanı ile iyice yıkanmalıdır ve daha sonra bir boya sistemi uygulamasından önce dikkatlice durulanmalıdır. Kaynak noktalarından kaynaklanan korozyon ve hasarlar ISO 8501-1 standardında belirtilen hazırlık sınıfına göre temizlenmelidir.
b.Bakımı gereken bir boya sistemi ile kaplanmış çelik bir yüzey
Mevcut bir boya sisteminin durumu, standarda göre aşınma derecesi kullanılarak değerlendirilmelidir ve bu, bakım çalışması gerçekleştirildiğinde yapılmalıdır. Sistemin tamamen kaldırılması gerekip gerekmediğini veya kaplamanın bir kısmının kalabileceğini belirlemeniz gerekir. Gerekli farklı yüzey hazırlığı miktarları için ISO 8501-2 standardına bakın: “Boya ve ilgili ürünlerin uygulanmasından önce çelik yüzeylerin hazırlanması- Yüzey temizliğinin görsel değerlendirmesi – Önceki kaplamaların sınırlanmasından sonra önceden kaplanmış çelik yüzeylerin hazırlanması notları “.
B. Sıcak daldırma galvanizli çelik, alüminyum ve paslanmaz çelik yüzeyler
Standart çeliklere ek olarak, sıcak daldırma galvanizli çelik, alüminyum veya yüksek alaşımlı çelikler gibi diğer demir dışı malzemeler de kullanılabilir. Hepsi yüzey hazırlığı ve boya sisteminin seçimi açısından ayrı bir yaklaşım gerektirir.
a.Sıcak daldırma galvanizli çelik
Galvanizli çelik atmosfere maruz kaldığında yüzeyinde çinko korozyon ürünleri oluşur. Uygulanan boya sistemlerinin yapışkan özelliklerini etkiler. Genel olarak boyama için en iyi yüzeyin saf (galvanizleme işleminden birkaç saat sonra) çinkodan biri olduğu kabul edilir. Aralarındaki aşamalarda, çinko korozyon ürünlerinin yüzeyinin Hempel alkalin temizleyicisi ile yıkanmasıyla çıkarılması önerilir. Bu, 20 litre saf su ile yarım litrelik HemPel’in  temiz 99350 deterjan karışımı kullanılarak gerçekleştirilebilir. Karışım yüzeye uygulanmalı ve sonra yarım saat sonra, tercihen yüksek basınçta durulanmalıdır. Gerekirse yıkama işlemi, özel bir sert naylon kıl fırçası, aşındırıcı kağıdı veya bir aşındırıcı ile temizlenmiş yüzey (cam toplar, kum, vb.) kullanılarak fırçalama ile birleştirilmelidir. Düşük korozyon sınıflarındaki kaplama sistemleri için özel yapışma astarları önerilir. Yüksek korozyon sınıflarındaki kaplama sistemleri için yüzey hazırlığı, tercihen bir mineral aşındırıcı ile kumlanan yüzeyin mekanik hazırlanmasını içermelidir.
a. Alüminyum ve paslanmaz çelik
Alüminyum ve paslanmaz çeliklerde yüzey tatlı su ve bir deterjan ile temizlenmeli ve ardından temiz su ile tazyikli su ile iyice durulanmalıdır.
3.Maksimum Servis Sıcaklıkları
Boya ürünleri, kullanılan bağlayıcıya ve pigmentlere bağlı olarak sıcaklıklara göre farklı direnç gösterir. Tekli boya tiplerinin sıcaklık direnci aşağıda gösterilmektedir.
4.1. Genel Türler

                Hempel aşağıdaki ana boya türlerini sunmaktadır:

Bir bileşen:

 1. alkid

 

 1. akrilik

 

 1. polisiloksan(yüksek sıcaklıklı servis için)
İki bileşen:
 1. Epoksi (saf ve değiştirilmiş)

 

 1. poliürethan

 

 1. çinkosilikat

d)   polisiloksan hibritleri
 4.2 Hempel ürün adlarının açıklaması
Genellikle, bir Hempel boya ismi bir ürün adına ve örneğin beş basamaklı bir numaraya dayanır. HempaTeX-Hi, BUILD 46410.

Fiziksel Olarak Kurutma:
HempaTeX               Akrilik (solvent bazlı)
HemUcryl              Akrilik (su bazlı)

5 haneli bir sayı, bir ürünün kalan özelliklerini tanımlar. İlk iki basamak, ana işlev ve jenerik türe aittir. Üçüncü ve dördüncü haneler seri numaralardır. Beşinci basamak, aynı ürünü kullanarak belirli formülleri tanımlar; ör. Yüksek sıcaklık tamiri / düşük, orta sıcaklıkta tamir, yerel yasalara uygunluk. Bu nedenle, ilk dört basamak, son kullanıcının performansını yani kurutulmuş, sertleştirilmiş boya malzemesini tanımlar. Beşinci basamak genelde başvuru şartlarıyla ilgilidir, ancak tamamen lojistik nedenlerden ötürü kullanılabilir.

Birinci basamak İşlev:
0_ _ _ _           Temiz vernik,tiner
1_ _ _ _ Çelik ve diğer metaller için astar
2_ _ _ _ Metalik olmayan yüzeyler için astar
3_ _ _ _ Macun ürünü, yüksek katı madde
4_ _ _ _ Orta boy kaplama, astarlı / astarsız yüksek yapı kaplama ve son kat
5_ _ _ _ Son kat
6_ _ _ _ çeşitli
7_ _ _ _ Antifouling boya
8_ _ _ _ Çeşitli
9_ _ _ _ çeşitli
İkinci basamak: Jenerik Türü:
_0_ _ _ Asfalt, zift, bitüm, katran
_1_ _ _ Yağ, yağlı vernik, uzun yağlı alkid
_2_ _ _ Orta ila uzun yağlı alkid
_3_ _ _ Kısa yağ alkidi, epoksiester, silikon alkid, üretan alkidi
_4_ _ _ çeşitli
_5_ _ _ Reaktif bağlayıcı (oksitleyici olmayan), bir veya iki bileşenli
_6_ _ _ Fiziksel olarak kuruyan bağlayıcı (solvent bazlı)
_7_ _ _ çeşitli
_8_ _ _ Sulu dispersiyon, tiner
_9_ _ _ çeşitli

4.2. Hempel’in Gölge Kimliği
Boyalar, özellikle astarlar, aşağıdaki gibi 5 basamaklı bir sayı ile tanımlanır:

Beyaz 10000
Beyazımsı, gri 10010 – 19980
Siyah 19990
Sarı,krem, devetüyü rengi 20010 – 29990
Mavi,menekşe rengi 30010 – 39990
Yeşil 40010 – 49990
Kırmızı,turuncu,pembe 50010 – 59990
Kahverengi 60010 – 69990

Hempel’in standart gölge sayıları resmi renk standart sayılarıyla doğrudan ilişkili değildir. Bununla birlikte, boyaları veya diğer seçilmiş ürünleri bitirirken, RAL, BS, NCS gibi belirli resmi standart tonlarına karşılık gelen renkler oluşturulabilir.
5.FAYDALI TANIMLAR
Kaplama koruma teknolojisinde kullanılan birkaç faydalı tanım ve terim vardır. Biz burada size boya ile uğraşırken tanışmanız gereken bazı şartları sunuyoruz:
Hacimce katılar
Hacimce katı (VS) rakamı, yüzdesi olarak             aşağıdaki oranları ifade eder:
                        Kuru film kalınlığı
                        Yaş film kalınlığı
Belirtilen değer, boya kaybına            rastlanmamış laboratuar koşullarında belirtilen kalınlıkta uygulanan kaplamanın kuru ve ıslak film kalınlığı arasındaki oran olarak tespit edilmiştir.
Teorik Yayılma Oranı
Belli bir kuru film kalınlığında, tamamen pürüzsüz bir    yüzey üzerindeki boya teorik yayılma hızı aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Volume solids % x 10         = m2/litre
Dry film thickness (micron)
Pratik Tüketim
Pratik tüketim, teorik tüketimin ilgili bir tüketim Faktörü (cF) çarpımı ile tahmin edilmektedir. Tüketim faktörü veya pratik tüketim, ürün Veri sayfasında belirtilemez, çünkü aşağıdakiler gibi bir dizi harici koşula bağlıdır:
a. Boya filminde dalgalanma: Boya manuel olarak uygulandığında film yüzey üzerinde bir miktar dalgalanma gösterecektir.
Örneğin 80:20 kuralını yerine getirmek için belirtilen kuru film kalınlığından daha yüksek bir ortalama kalınlık olacaktır. Bu, belirtilen minimum film kalınlığına ulaşmak istiyorsanız, boya tüketimi teorik olarak hesaplanan miktardan daha yüksek olacağı anlamına gelir.
a. Yüzeyin boyutu ve şekli:Karmaşık ve küçük boyutlu yüzeyler, aşırı püskürtme    yoluyla, teorik hesaplamayı yapmak için     kullanılan kare, düz alana kıyasla daha fazla tüketime yol açacaktır.
a. Yüzeyin yüzey pürüzlülüğü: Bir yüzey çok pürüzlü bir yüzeye sahipse, yüzey “pürüzsüz” den daha fazla boya kullanan “ölü hacim” yaratır ve bu da teorik hesaplamaları etkiler. Ince filmli imalat astarı durumunda, boya filmi düzensiz yüzey boşluklarını kapladığından, görünüşte daha büyük yüzey etkisi yüksek tüketime neden olur.
a. Fiziksel kayıplar: Teneke kutular, pompalar ve hortumlardaki kalıntılar, aşılmış ömrü nedeniyle atılan boya, atmosferik koşullardan kaynaklanan kayıplar, ressamın beceri yetersizliği gibi unsurların hepsi daha yüksek bir tüketime neden olacaktır.
6.HEMPEL BOYA SİSTEMLERİ
Tavsiye edilen boya sistemleri
Çeşitli atmosferik aşındırıcılık kategorileri ve diğer ortam türleri için
(Iso 12944-5: 2007 uyarınca)

c1/c2 Aşındırıcılık kategorisi
c3 Aşındırıcılık kategorisi
c4 Aşındırıcılık kategorisi c5-i Aşındırıcılık kategorisi
c5-m Aşındırıcılık kategorisi
KENDİLİĞİNDEN KAYNAKLAR
DENGELİ BİLGİ HATLARI
C1/C2 KARARLILIK KATEGORİSİ

Hempel boyası sistemleri

Kapalı alanlardaki çelik yapılar için C1 / c2 aşındırma kategorilerine karşılık gelen numune sistemleri

Ömür Sistem No Boya Türü Hempel Boya Sistemi Örnekleri Kalınlı(micron)
0 – 5
yıl
1 sB alkid 1x HempaQUicK astar 13624 40
sB alkid 1x HempaQUicK emaye 53840 40
Total DFT       80 μm
2 wB alkid 1x HemUlin astar 18310 40
wB alkid 1x HemUlin emaye 58380 40
Total DFT       80 μm
3 sB poliürethan 1x HempaTHane Hs 55610 80
Total DFT       80 μm
Ömür Sistem No Boya Türü Hempel Boya Sistemi Örnekleri Kalınlık
(micron)
5 – 15
yıl
1 sB alkid 1x HempaQUicK astar 13624 80
sB alkid 1x HempaQUicK emaye 53840 40
Total DFT 120 μm
2 wB alkid 1x HemUlin astar 18310 80
wB alkid 1x HemUlin emaye 58380 40
Total DFT 120 μm
3 sB epoksi 1x HempaDUr 47960 120
Total DFT 120 μm
4 sB poliürethan 1x HempaTHane Hs 55610 120
Total DFT 120 μm

 

Ömür Sistem No Boya Türü Hempel Boya Sistem Örnekleri Kalınlık
(micron)
1 sB alkid 2x HempaQUicK astar 13624 120
sB alkid 1x HempaQUicK emaye 53840 40
Total DFT 160 μm
2 wB alkid 2x HemUlin astar 18310 120
wB alkid 1x HemUlin emaye 58380 40
Total DFT 160 μm
>15
yıl
3 wB akrilik 2x HemUcryl astar HB 18032 120
wB akrilik 1x HemUcryl emaye HB 58030 40
Total DFT 160 μm
4 sB epoksi 1x HempaDUr mastik 45880/1 160
Total DFT 160 μm
5 sB epoksi 1x HempaDUr 47960 100
sB poliürethan 1x HempaTHane Hs 55610 60
Total DFT 160 μm
6 wB epoksi 1x HemUDUr 18500 100
wB poliürethan 1x HemUTHane emaye 58510 60
Total DFT 160 μm

İkincil yüzey hazırlığı olarak kumlamanın üretim sonrasında mümkün olmadığı yerlerde, imalat astarı çelik kullanımı bir seçenektir. Hempel’e imalat astarının optimal seçimi ve ikincil yüzey hazırlığı ihtiyacı ile ilgili daha özel kurallar isteyin.
SB= solvent  bazlı   WB= su bazlı          DFT= Dry Film Thickness(Kuru Film Kalınlığı)

C3 KARARLILIK KATEGORİSİ

Hempel boya sistemi
Açık alanlardaki çelik inşaatlar için C3 korozyon kategorisine tekabül eden numune sistemleri

Ömür Sistem No Boya Türü Hempel Paint System Samples Thickness
(micron)
0 – 5
yıl
1 sB alkid 1x HempaQUicK astar 13624 80
sB alkid 1x HempaQUicK emaye 53840 40
Total DFT 120 μm
2 wB alkid 1x HemUlin astar 18310 80
wB alkid 1x HemUlin emaye 58380 40
Total DFT 120 μm
3 sB epoksi 1x HempaDUr 47960 120
Total DFT 120 μm
4 sB poliürethan 1x HempaTHane Hs 55610 120
Total DFT 120 μm

 

Ömür Sistem No Boya Türü Hempel Boya Sistem Örnekleri Kalınlık
(micron)
5 – 15
yıl
1 wB arkilik 1x HemUcryl astar HB 18032 80
wB akrilik 1x HemUcryl emaye HB 58030 80
Total DFT     160 μm
2 sB epoksi 1x HempaDUr 47960 80
sB poliürethan 1x HempaTHane Hs 55610 80
Total DFT     160 μm
3 wB epoksi 1x HemUDUr 18500 100
wB poliürethan 1x HemUTHane emaye 58510 60
Total DFT     160 μm

 

Ömür Sistem No Boya Türü Hempel Boya Sistem Örnekleri Kalınlık
(micron)
>15 1 wB akrilik 2x HemUcryl astar HB 18032 160
wB akrilik 1x HemUcryl emaye HB 58030 40
Total DFT 200 μm
2 sB epoksi 1x HempaDUr 47960 120
sB poliürethan 1x HempaTHane Hs 55610 80
Total DFT 200 μm
3 wB epoksi 2x HemUDUr 18500 160
wB poliürethan 1x HemUTHane emaye 58510 40
Total DFT 200 μm
4 sB çinko epoksi 1x HempaDUr çinko 17360 40
sB epoksi 1x HempaDUr 47960 80
sB poliürethan 1x HempaTHane Hs 55610 60
Total DFT 180 μm

İkincil yüzey hazırlığı olarak kumlanan yerlerin üretim sonrasında mümkün olmayan yerler için, imalat astarı  kullanımı bir seçenektir. Çinko silikat esaslı öncü örn. Hempel’in imalat astarı Zs 15890 veya 15820 tercih edilir – özellikle çinko içeren boyalar ile daha sonra yapılan üst kaplama için – epoksi esaslı ön astarlar örn.Hempel’in imalat astarı 15280 veya 18580, daha sonra çinko içermeyen boya ile aşırı kaplamanın kullanılması durumunda da kullanılabilir. Hempel’e imalat astarının optimal seçimi ve ikincil yüzey hazırlığı ihtiyacı ile ilgili daha özel kurallar isteyin.
SB= solvent  bazlı   WB= subazlı           DFT= Dry Film Thickness(Kuru Film Kalınlığı)

C4 KARARLILIK KATEGORİSİ

Hempel boya sistemi
                    Açık alanlardaki çelik inşaatlar için C4 aşındırma kategorisine tekabül eden numune   sistemleri

Ömür Sistem No Boya Türü Hempel Boya Sistem Örnekleri Kalınlık
(micron)
0 – 5
yıl
1 wB akrilik 2x HemUcryl astar HB 18032 160
wB akrilik 1x HemUcryl  emaye HB 58030 40
Total DFT     200 μm
2 sB epoksi 1x HempaDUr mastik 45880/1 200
Total DFT     200 μm

 

Ömür Sistem No Boya Türü Hempel Boya Sistem Örnekleri Kalınlık
(micron)
5 – 15
yıl
1 sB epoksi 1x HempaDUr 47960 140
sB poliürethan 1x HempaTHane Hs 55610 100
Total DFT 240 μm
2 wB epoksi 2x HemUDUr 18500 200
wB poliürethan 1x HemUTHane emaye 58510 40
Total DFT     240 μm
3 sB çinko epoksi 1x HempaDUr çinko 17360 40
sB epoksi 1x HempaDUr 47960 100
sB poliürethan 1x HempaTHane Hs 55610 60
Total DFT     200 μm
4 wB çinkoepoks 1x HemUDUr çinko 18560 40
wB epoksi 1x HemUDUr 18500 110
wB poliürethan 1x HemUTHane emaye 58510 50
Total DFT     200 μm

 

Ömür Sistem No Boya Türü Hempel Boya Sistem Örnekleri Kalınlık
(micron)
> 15
yıl
1 sB epoksi 2x HempaDUr 47960 200
sB poliürethan 1x HempaTHane Hs 55610 80
Total DFT 280 μm
2 sB çinko epoksi 1x HempaDUr çinko 17360 40
sB epoksi 1x HempaDUr 47960 120
sB poliürethan 1x HempaTHane Hs 55610 80
Total DFT 240 μm
3 wBçinkoepoksi 1x HemUDUr çinko 18560 40
wB epoksi 2x HemUDUr 18500 160
wB poliürethan 1x HemUTHane emaye 58510 40
Total DFT 240 μm
4 sB çinko silikat 1x Hempel’s galVosil 15700 60
sB epoksi 1x HempaDUr 47960 100
sB poliürethan 1x HempaTHane Hs 55610 80
Total DFT 240 μm

İkincil yüzey hazırlığı olarak kumlanan yerlerin üretim sonrasında mümkün olmayan yerler için, imalat astarı kullanımı bir seçenektir. Çinko silikat esaslı öncü örn. Hempel’in imalat astarı Zs 15890 veya 15820 tercih edilir – özellikle çinko içeren boyalar ile daha sonra tekrar kaplama için – epoksi bazlı çinkolar; Hempel imalat astarı 15280 veya 18580, daha sonra çinko içermeyen boya ile üst kaplama yapılması durumunda da kullanılabilir. İmalat astarınıın optimum seçimi ve ikincil yüzey hazırlama gereksinimi ile ilgili daha özel yönergeler için Hempel’e sorun.
SB= solvent  bazlı   WB= su bazlı          DFT= Dry Film Thickness(Kuru Film Kalınlığı)

C5-I KARARLILIK KATEGORİSİ

Ömür Sistem No Boya Türü Hempel Boya Sistem Örnekleri Kalınlık
(micron)
5 – 15
yıl
1 sB epoksi 2x HempaDUr 47960 220
sB poliürethan 1x HempaTHane Hs 55610 60
Total DFT     280 μm
2 sB çinko epoksi 1x HempaDUr çinko 17360 60
sB epoksi 1x HempaDUr 47960 120
sB poliürethan 1x HempaTHane Hs 55610 60
Total DFT     240 μm
3 wBçinkoepoksi 1x HemUDUr çinko 18560 40
wB epoksi 2x HemUDUr 18500 160
wB poliürethan 1x HemUTHane emaye 58510 40
Total DFT     240 μm

 

Ömür Sistem No Boya Türü Hempel Boya Sistem Örnekleri Kalınlık
(micron)
> 15
yıl
1 sB epoksi 2x HempaDUr masTik 45880/1/w 240
sB poliürethan 1x HempaTHane Hs 55610 80
Total DFT 320 μm
2 sB çinko epoksi 1x HempaDUr çinko 17360 60
sB epoksi 1x HempaDUr 47960 140
sB poliürethan 1x HempaTHane Hs 55610 80
Total DFT 280 μm
3 wBçinkoepoksi 1x HemUDUr çinko 18560 40
wB epoksi 2x HemUDUr 18500 200
wB poliürethan 1x HemUTHane emaye 58510 40
Total DFT 280 μm
4 sB çinko silikat 1x Hempel’s galVosil 15700 80
sB epoksi 1x HemUDUr 47960 120
sB poliürethan 1x HempaTHane Hs 55610 80
Total DFT 280 μm

İkincil yüzey hazırlığı olarak kumlamanın üretim sonrasında mümkün olmayan yerler için, astarlı çelik kullanımı bir seçenektir. Çinko silikat esaslı öncü örn. Hempel’in imalat astarı Zs 15890 veya 15820, özellikle çinko içeren boyalarla yapılan daha sonra tekrar kaplama için tercih edilir. Epoksi esaslı dükkan öncüleri; Hempel imalat astarı 15280 veya 18580, çinko içermeyen boya ile daha sonra üst kaplama yapılması durumunda da kullanılabilir. İmalat astarının optimum seçimi ve ikinci yüzey hazırlama gereksinimi ile ilgili daha özel yönergeler için Hempel’e sorun.

SB= solvent  bazlı   WB= su bazlı          DFT= Dry Film Thickness(Kuru Film Kalınlığı)

C5-M KARARLILIK KATEGORİSİ

Ömür Sistem No Boya Türü Hempel Boya Sistem Örnekleri Kalınlık
(micron)
5 – 15
yıl
1 sB epoksi 2x HempaDUr masTik 45880/1/w 200
sB poliürethan 1x HempaTHane Hs 55610 80
Total DFT 280 μm
2 wB epoksi 3x HemUDUr 18500 240
wB poliürethan 1x HemUTHane emaye 58510 40
Total DFT 280 μm
3 sB çinko epoksi 1x HempaDUr çinko 17360 40
sB epoksi 1x HempaDUr 47960 120
sB poliürethan 1x HempaTHane Hs 55610 80
Total DFT 240 μm
4 wB çinko epoksi 1x HemUDUr çinko 18560 40
wB epoksi 2x HemUDUr 18500 160
wB poliürethan 1x HemUTHane emaye 58510 40
Total DFT 240 μm

 

Ömür Sistem No Boya Türü Hempel Boya Sistem Örnekleri Kalınlık
(micron)
> 15
yıl
1 sB epoksi 2x HempaDUr masTik 45880/1/w 240
sB poliürethan 1x HempaTHane Hs 55610 80
Total DFT 320 μm
2 sB çinko epoksi 1x HempaDUr çinko 17360 40
sB epoksi 2x HempaDUr 47960 160
sB poliürethan 1x HempaTHane Hs 55610 80
Total DFT 280 μm
3 wB çinko epoksi 1x HemUDUr çinko 18560 40
wB epoksi 2x HemUDUr 18500 200
wB poliürethan 1x HemUTHane emaye 58510 40
Total DFT 280 μm
4 sB çinko silikat 1x Hempel’s galVosil 15700 60
sB epoksi 2x HempaDUr 47960 140
sB poliürethan 1x HempaTHane Hs 55610 80
Total DFT 280 μm

İkincil yüzey hazırlığı olarak kumlamanın üretim sonrasında mümkün olmayan yerler için, astarlı çelik kullanımı bir seçenektir. Çinko silikat esaslı öncü örn. Hempel’in imalat astarı Zs 15890 veya 15820, özellikle çinko içeren boyalarla yapılan daha sonra tekrar kaplama için tercih edilir. Epoksi esaslı dükkan öncüleri; Hempel imalat astarı 15280 veya 18580, çinko içermeyen boya ile daha sonra üst kaplama yapılması durumunda da kullanılabilir. İmalat astarının optimum seçimi ve ikinci yüzey hazırlama gereksinimi ile ilgili daha özel yönergeler için Hempel’e sorun.

SB= solvent Borne  WB= waterborne    DFT= Dry Film Thickness
Çökmüş Yapılar

 1. Suya batırılmış (içme suyu hariç) veya toprağa gömülü çelik yapılar için
Ömür Sistem No Boya Türü Hempel Boya Sistem Örnekleri Kalınlık
(micron)
5 – 15
yıl
1 Epoksi HempaDUr  17634 160
Epoksi HempaDUr  17634 160
Total DFT     320 μm
2 Epoksi HempaDUr masTik 45880/1/w 160
epoksi HempaDUr masTik 45880/1/w 160
Total DFT     320 μm
3 epoksi gF HempaDUrmUlTi-sTrengTH gF 35870 400
Total DFT     400 μm

 

Ömür Sistem No Boya Türü Hempel Boya Sistem Örnekleri    Kalınlık
(micron)
> 15
Yıl
1 epoksi HempaDUr  17634 150
Epoksi HempaDUr  17634 150
epoksi HempaDUr  17634 150
Total DFT 450 μm
2 Epoksi HempaDUrmUlTi-sTrengTH 45701/3 125
Epoksi HempaDUrmUlTi-sTrengTH 45751/3 150
epoksi HempaDUrmUlTi-sTrengTH 45751/3 150
Total DFT 425 μm
3 epoksi gF HempaDUrmUlTi-sTrengTH gF 35870 350
epoksi gF HempaDUrmUlTi-sTrengTH gF 35870 350
Total DFT 700 μm
4 epoksi HempaDUr87540 800
Total DFT 800 μm

İçme suyu  içine batırılmış çelik yapılar için,

Ömür Sistem No Boya  Türü Hempel Boya Sistem Örnekleri Kalınlık
(micron)
5 – 15
yıl
1 epoksi (solvent serbest) HempaDUr  35560 200
epoksi (solvent serbest) HempaDUr  35560 200
Total DFT     400 μm
2 epoksi (solventfree) HempaDUr  35560 400
Total DFT     400 μm

 

 1. Yakıtlar için tank kaplama (Ham petrol, Jet yakıtı, Benzin vb.)

 

BoyaTürü Hempel Boya Sistem Örnekleri Kalınlık (micron)
epoksi (fenolik) HempaDUr  85671 100
epoksi (fenolik) HempaDUr  85671 100
         Epoksi (fenolik) HempaDUr  85671 100

Total DFT              300 μm
SB= solvent  bazlı   WB= su bazlı DFT= Dry Film Thickness(Kuru Film Kalınlığı) GF= glass Flake(cam pul)
ISIYA DAYANIKLI YAPILAR
Isıya dayanıklı olması gereken Çelik Yapılar için

Boya Türü Hempel Boya Sistem Örnekleri Kalınlık (micron)
Çinko silikat Hempel’s galVosil 15780 75
Silicon Hempel’s silikon alüminyum 56910 25
silikon Hempel’s silicon alüminyum 56910 25

Total DFT           125 μm
Maksimum ısı direnci: 500oc

Boya Türü Hempel Boya Sistem Örnekleri Kalınlık  (micron)
silikon Hempel’s silikon alüminyum 56910 25
silikon Hempel’s silikon alüminyum 56910 25
silikon Hempel’s silikon alüminyum 56910 25

                                                                                             Total DFT                75 μm
maksimum ısı direnci: 600oc

Boya Türü Hempel Boya Sistem Örnekleri Kalınlık  (micron)
Çinko silikat Hempel’s galVosil 15700 80

                                                                                                      Total DFT          80 μm
maximum ısı direnci: 500oc

STM Coatech, SSPC PCI (Uluslararası Kaplama Enspektörlüğü) ve Corrodere (MPI Group England) Türkiye, Romanya, Ukrayna, Gürcistan, Rusya, Azerbaycan, Turkmenistan, Kazakistan, Irak, Katar, Kuveyt, Umman, Sudan ve Cezayir resmi lisansörüdür.

Ayrıca Türkiye başta olmak üzere yukarıda bahsetmiş olduğumuz ülkelerin yetkili sınav merkezidir. Corrodere Enspeksiyon Kursları aşağıda sıralanmıştır.

1.Icorr Level 1
2.Icorr Level 2
3.Icorr Level 3
4.IMO PSPC
5.Corrodere Hot Galvanizing
6.Corrodere Insulation Inspector
7.Practical Workshop Icorr 1,2,3
8.Corrodere Marine & Offshore Inspector
9.Transition to Icorr

Referans:
http://www.hempel.ro/~/media/Sites/hempel-ro/files/general/brochures/hempel-iso-corp.pdf, Erişim Tarihi: 10.08.2017