Büyük Ölçekli Tesisat Öncesi Kaplama Sistemlerinin Yüksek Sıcaklık, Yüksek Basınç ve Basınç Düşürme Testi

Endüstriyel ve marine koruyucu kaplamalar, geçerli hizmet ortamı için doğru kaplama sistemi seçildiyse ve kaplama sisteminin korumaya yönelik olarak tasarlanan alt tabakaya bağlı kalması koşuluyla onlarca yıl korozyon koruması sağlayabilirler.

Giriş

Endüstriyel ve marine koruyucu kaplamalar, geçerli hizmet ortamı için doğru kaplama sistemi seçildiyse ve kaplama sisteminin korumaya yönelik olarak tasarlanan alt tabakaya bağlı kalması koşuluyla onlarca yıl korozyon koruması sağlayabilirler. Su, atık su, petrol, gaz ve nükleer güç endüstrilerinde kullanılan endüstriyel kaplamalar, aşırı yüksek sıcaklık ve yüksek basınç koşullarına maruz kalabilir. Kaplama sistemini bu koşullar altında gerçekleştirme kabiliyeti hakkında önceden bilgi sahibi olmadan uygulamak hızlandırılmış bozulma ve katastrofik hata riskini daha da yükseltir. Kaplama sistemi hatası tespit edilmezse, bölüm kaybı meydana gelebilir ve yapısal bütünlük bir endişe haline gelebilir.

Laboratuvar testi, ve daha sonra kaplama sistemi performansının değerlendirilmesi, bir kaplama / kaplama sisteminin büyük ölçekli kurulumdan önce nasıl performans göstereceğine dair büyük bir fikir verebilir. Söylemesi yapmaktan kolay. Aşırı sıcaklık ve basınçları simüle etmek, entegre korumalara sahip özel ekipman gerektirir. Bu, bir otoklav kullanılarak laboratuvarda gerçekleştirilebilir.

Vikipedi’ye göre otoklav, ortam sıcaklığından farklı yüksek sıcaklık ve basınç gerektiren endüstriyel işlemleri gerçekleştirmek için kullanılan bir basınç bölmesidir. Otoklavlar medikal uygulamalarda sterilizasyonu ve kimya endüstrisinde kaplamaları, vulkanize kauçuğu ve hidrotermal sentezi iyileştirmek için kullanılır. Özellikle endüstriyel uygulamalarda, kompozitlerde kullanılırlar.

Birçok otoklav, yük ve içeriğin büyüklüğüne bağlı olarak 15-20 dakika boyunca 121 ° C’de yüksek basınçlı doymuş buhara maruz bırakılarak ekipman ve malzemeleri sterilize etmek için kullanılır. Otoklav, 1884 yılında Charles Chamberland tarafından icat edildi, ancak buhar kazanı olarak bilinen bir öncül 1679’da Denis Papin tarafından yaratıldı. Otoklav ismi, Yunancada auto anlamından geliyor, nihayetinde kendini ifade ediyor ve Latincede clavis anlamı anahtar anlamına geliyor, dolayısıyla kendini kilitleyen bir cihazı ifade ediyor.

BUYUK-~2

Kaplama Sistemi Performans Testi için Otoklavların Kullanımı

Otoklav testi, kullanımı düşünülen bir kaplama veya kaplama sisteminin performans özelliklerini değerlendirmek için çok yönlü bir işlemdir. Geniş sıcaklık ve basınç aralıklarında ve çeşitli test ortamlarında birçok farklı servis ortamını simüle etmek için tasarlanmıştır. Bir petrol ve gaz uygulaması için tipik bir test koşulu, üç fazdan oluşur: hidrokarbon, su ve gaz. Tipik bir test sistemi, test panelleri hazırlamak ve aday kaplama / astar sistemlerini tüm yüzeylere (kenarlar ve kenarlar) uygulamak, kalınlığı ölçmek ve pinhol / holiday (iğne delikleri) olup olmadığını  kontrol etmekten oluşur. Kaplama sistemi tamamen sertleştiğinde, test panelleri basınçlı kabın içine yerleştirilir (otoklava). Simüle edilmiş ortam daha sonra uygun test ortamı, sıcaklık ve basınç ile hazırlanır. Belirlenen maruz kalma süresinden sonra (24 saat ila 30 gün veya daha uzun olarak değişir), kap soğutulur ve basınç düşürülür, daha sonra kaplanmış test panelleri çıkarılır ve kabarma, yapışma kaybı veya diğer kusurlar açısından incelenir.

Bir otoklavda test yapılırken basınç düşürme aşamasının kendisi de değişken olabilir (bkz. KTA Üniversitesi makalesi, Basınç Altındaki: Hızlı Basınç Düşürmenin Kaplama Sistemi Performansına Etkileri, Haziran 2017). Basınç düşürme aşaması, kademeli, tek biçimli bir salım hızını veya hızlı basınç düşürme oranını simüle etmek için özelleştirilebilir. Basınç düşürme, bir kaplamanın performansını değerlendirmede önemli bir adımdır. Yüksek basınçlı ortamlar, gazların kaplamaya sızmasına neden olabilirken; basınç düşürme, gazların denge durumuna geçmesine neden olur. Kaplama malzemesinin kabarması; gazın boşaltılması, otoklavın basıncının düşürülmesinden daha yavaş olduğunda meydana gelebilir. Bu işlem, kaplama delaminasyonuna ve korunmayan alt tabakaya saldıran aşındırıcı gazlara neden olabilir.

Test için yüksek basıncın gerekli olmadığı durumlar vardır. Örneğin otoklav, bir kaplama sisteminin yüksek sıcaklıkta buharın etkilerine karşı direncini değerlendirmek için kullanılabilir. Petrol ve gaz sektöründe, incelemeden önce ham petrol tanklarının kenarlarındaki kalıntıları gidermek için buhar kullanılır.

Bir otoklavda buhara karşı direnç testi yapılırken, hazırlanmış ve kaplanmış test panelleri az miktarda su içeren kaba yerleştirilir. Buhar üretmek için yüksek sıcaklık kullanılır ve kaplanmış paneller önceden belirlenmiş bir süre boyunca açık tutulur; bu genellikle 24 saattir. Maruz kalmanın ardından, kaplama sistemi kabarma, dökülme veya çatlama gibi kusurlar açısından görsel olarak incelenebilir. İstenirse yapışma veya diğer fiziksel özellikler (maruz kalma öncesi ve sonrası) de değerlendirilebilir. Bu sonuçlar, kaplama veya kaplama sisteminin fiili hizmet ortamında nasıl bir performans göstereceğini tahmin etmenize yardımcı olabilir.

Sanayi Test Yöntemleri

Otoklav testi çok özelleştirilebilir olsa da, test ve değerlendirme için gereklilikler ve rehberlik sunan standart test yöntemleri vardır. NACE TM0185 (aşağıda açıklanmıştır), belirli koşulları seçme esnekliği sunar ve ilgili tarafların gerçek koşulları simüle etmek için testleri özelleştirmesine olanak tanıyarak değerlendirmeler için rehberlik sunar. Buna karşılık, ISO 15741, Ek C (ayrıca aşağıda açıklanmıştır) özelleştirmenin bir hizmet ortamını simüle etmesine izin vermez, bunun yerine özel gereksinimleri vardır. Her iki yaklaşım da, bir dizi aday kaplama sisteminin performansını karşılaştırırken yararlı olabilir. ISO 15741 gibi bir metodun özel test parametreleri ve test koşulları ile kullanılması, farklı zamanlarda test edilen kaplamaların karşılaştırmalı performansını sağlar.

BUYUK-~3

NACE TM0185, “Borulu Malların Otoklav Testiyle Korozyon Kontrolü İçin İç Kaplamaların Değerlendirilmesi”, hidrokarbon, su ve gaz fazlarının faz başına en az % 25’lik bir kapsama alanında kullanılması gerektiğini belirtir, ancak asıl servis ortamını simüle etmek için seçilen fazların, sıcaklık, basınç ve maruz kalma süresine izin verir. NACE TM0185’teki basınç düşürme aşaması, basınçlı kabın sıcaklığının 200 ° F’ye düşürülmesinden ve basıncın 15 ila 30 dakika içinde atmosferik basınca geri dönmesini sağlayacak şekilde eşit bir oranda serbest bırakılmasından oluşur.

Basınç düşürme üzerine, her bir sıvı ve gaz halindeki fazın (örneğin, kabarma, yumuşama, yapışma ve gözeneklilik) çeşitli özellikleri değerlendirilebilir. Bununla birlikte, NACE Test Yöntemi tarafından her bir değerlendirme için standart bir yöntem sağlamadığına dikkat edilmelidir. Aksine, NACE yöntemi, belirli koşulları seçme esnekliği sunar ve paydaşların uygun gördükleri şekilde test yapmalarını (veya onlar için test yaptırmalarını) ve ihtiyaç değerlendirmesine dayalı kaplama performansı beklentilerini belirlemeyi sağlar.

ISO 15741, “Boyalar ve cilalar – Aşındırıcı olmayan gazlar için offshore çelik boru hatları ve iç yüzeyleri için sürtünme azaltıcı kaplamalar,” Ek C, “Gaz basınç değişimlerine karşı direnç” NACE TM0185’ten daha detaylıdır. ISO 15741’e göre yapılan test, Ek C, bir kaplamanın döngüsel basınçlandırmaya karşı direncini değerlendirmek için tasarlanmıştır. Bu yöntemde hazırlanan ve kaplanmış test panelleri, daha sonra azot ile 1.450 psi’ye basınçlandırılan ortam sıcaklığında tutulan bir basınç kabına yerleştirilir ve kabın döngüsel olarak basınçlandırıldığı ve beş dakika içinde hızlı bir şekilde basınç altında tutulduğu 14 günlük sıkı bir seriye dayanır. Son döngünün ardından, kaplanmış paneller, korozyon, lekeler ve kabarcıklar dahil olmak üzere görsel değişiklikler ve ayrıca ISO 2409, Boyalar ve cilalar – Cross-cut Testine göre gerçekleştirilen yapışmayı içeren görsel değişiklikler için çıkarılır ve değerlendirilir.

Özet

Kaplama sistemleri, çok çeşitli servis ortamlarında korozyona karşı koruma için kullanılır. Bazı ortamlar oldukça şiddetlidir ve monte edilen kaplama sistemlerini yüksek sıcaklığa, yüksek basınca, aşındırıcı gazlara ve sıvılara ve hatta hızlı basınç düşürmeye maruz bırakır.

Aday kaplama sistemlerinin, uygulanabilir gerçek şartlara en yakın şekilde simüle edilebilmesi için otoklavda test edilmesi, servis ortamıyla uyumlu olmayan kaplama sistemlerinin ortadan kaldırılmasına yardımcı olabilir ve kurulu kaplama sistemlerinin tasarlandığı gibi çalışacağını garanti eder.

STM Coatech, SSPC PCI (Uluslararası Kaplama Enspektörlüğü) ve Corrodere (MPI Group England) Türkiye, Romanya, Ukrayna, Gürcistan, Rusya, Azerbaycan, Turkmenistan, Kazakistan, Irak, Katar, Kuveyt, Umman, Sudan ve Cezayir resmi lisansörüdür.
Ayrıca Türkiye başta olmak üzere yukarıda bahsetmiş olduğumuz ülkelerin yetkili sınav merkezidir.

Referans:
KTA University, High Temperature, High Pressure, Depressurization Testing of Coating Systems Prior to Large Scale Installation, Erişim Tarihi: 3 Ocak 2019, https://ktauniversity.com/high-temperature-high-pressure-depressurization-testing-coating-systems-prior-large-scale-installation/