Deniz Suyunda Korozyon

Deniz Suyunda Korozyon

Deniz suyunda korozyon nasıl gerçekleşir?

Deniz suyu korozyonuna maruz kalan yapılar;

 • Deniz üzerindeki köprüler
 • Denizde, yüzer taşıma tekneleri
 • Deniz suyu  taşıma boruları
 • Petrol sondaj yapıları
 • Deniz içerisinden geçen su, petrol v.s. taşıma boruları
 • Deniz atmosferinin etkili olduğu çevrede bulunan çelik yapılardır.

Deniz suyunun özellikleri ;

 • Ortalama % 3.4 NaCl ihtiva eder.
 • Tuz oranı denizler arasında farklılık  gösterir.
 • Denizin sıcaklığı 4-30 C aralığında bölge ve derinliğe göre değişir
 • pH değeri yaklaşık olarak 8 dir.
 • İçerisinde çeşitli organizma barındırır ve buna göre farklı türde korozyon  oluşur
 • İletkenliği yüksektir, bu sebeple iyi bir elektrolittir.

Deniz suyunda korozyon hızını etkileyen etkenler ;

 • Oksijen miktarı ( derinlik )
 • Akma hızı
 • Deniz suyu sıcaklığı
 • Mikro organizmalar
 • Akma hızının etkisi
 • Yüksek akma hızlarında çukurcuk korozyonu
 • Düşük akma hızlarında eşit dağılımlı korozyon oluşur.
 • Akma hızının çok artması ile korozyon ürünleri yüzeyden uzaklaşırlar ve korozyon hızı artar.
deniz-suyunda-korozyon-gorsel-2

Dalganın etkili olduğu alanda ;

 • Oksijen miktarı en yüksek seviyededir.
 • akış hızı yüksektir

Bundan dolayı deniz yapılarında deniz seviyesinde, denizin hareketli olduğu alanda korozyon hızı en yüksektir. Çünkü, oksijence zengin ve korozyon ürünleri yüzeyden uzaklaştıklarından koruma görevi yapamazlar.

Deniz suyuna dayanıklı Malzemeler :

Deniz suyunda korozyonu iki yönden dikkate alarak malzeme seçimi yapmak doğru olur.

 • Konstrüksiyonu oluşturan  elemanları birlikte
 • Deniz suyuna göre elektro negatiflik farkı yüksek olan metal veya alaşımlar temas halinde olacak şekilde birleşme yapılmamalıdır veya temasları kesilmelidir.
 • Kaynaklı birleştirmelerde aralık bırakılmamaya dikkat edilmelidir. Uygun elektrot seçilmelidir.

Tek başına malzeme dikkate alındığında ;

 • Deniz suyu ortamı, gerilmeli, seçici, kavitasyon,  çukurcuk, homojen dağılımlı korozyona sebep olacağından uygun malzeme seçilmelidir.
 • Deniz suyunda en önemli korozyon çukurcuk korozyonudur.

Çukurcuk korozyonuna dayanıklılık açısından malzemelerin incelenmesi ;

Malzeme                       Dayanıklılık

Ni-Cr-Mo                           Bağışık

Ti                                         “

Monel                                Yüksek

Bronz                                Yüksek

Pirinç                                     “

Ostenitik D.D (Ni)                orta

Dökme dem.                         “

Çelik                                      “

Ni-Fe-Cr                             Yeterli

%29 Ni paslanmaz çel.         “

Cu                                         “

Ni-Cu alaşımı                        “

400 serisi pas. Çel.               “

316,304,400 serisi P.Ç     Yetersiz

Deniz suyu ortamında seçici korozyon

Malzeme              Dayanıklılık          Metal fakirleşmesi               Tedbir

 • Dök. Dem.         Zayıf                      Fe                                 Ni li ost. D.D
 • Pirinç                    “                          Zn                               As,Sb,P eklenir

Zn< 15

 • Al Bronzu              “                         Al                                       Ni> %4
 • Monel (30-70)       “                         Ni                                    A.H>1m/sn

sulu çalışmalı

 • Paslanmaz çel      “              tane sınırı kor.ile                         önleyici ted.
deniz-suyunda-korozyon-gorsel-3

Kısaltmalar: A.H.; Akma hızı, ost.; Ostenitik, D.D; dökme demir. (ALINTIDIR.)

Bir yanıt yazın