İnorganik Çinko Zengin Astarlar ve Organik Çinko Zengin Astarlar Arasındaki Fark Nedir?

İnorganik çinko açısından zengin kaplamalar ve organik çinko bakımından zengin kaplamalar arasındaki farkı tarif etmeden önce, galvanik korumanın bir açıklaması gereklidir. Çinko bakımından zengin kaplamalar, çelik alt tabakaların katodik koruma kullanılarak paslanmaya karşı korunması için kullanılır.

inorganik-cinko-zengin-astarlar-ve-organik-cinko-zengin-astarlar-arasindaki-fark-nedir-gorsel-2

İnorganik çinko açısından zengin kaplamalar ve organik çinko bakımından zengin kaplamalar arasındaki farkı tarif etmeden önce, galvanik korumanın bir açıklaması gereklidir. Çinko bakımından zengin kaplamalar, çelik alt tabakaların katodik koruma kullanılarak paslanmaya karşı korunması için kullanılır. Bir korozyon hücresi dört elementi içerir (oksijen mevcut olduğu varsayılır): anot, katot, metalik yol ve elektrolit. Anot, aşınan veya çözünen metalin bir parçasıdır. Anot çözündükçe, pozitif yüklü iyonlar elektrolit (tipik olarak tuzlar gibi iyonik kontaminasyon içerebilen veya içermeyen sulu bir çözelti) yoluyla serbest bırakılır ve katot olarak bilinen daha soylu bölge tarafından emilir. Her metalin bir korozyon potansiyeli vardır; bazıları diğerlerine göre daha kolay korozyona uğrar. Bu metaller en aktiften en az aktif olana doğru bir listeye yerleştirildiğinde, bu galvanik seri olarak bilinir. Çinkodan daha asidik çelik anodik olan başka metaller de vardır, ancak bu korozyon ürünleri çeliği kapsüllemekte, bu da çeliğe göre kurbanlık potansiyelini azaltmaktadır. Çinko’nun korozyon ürünü genellikle galvanik korumayı sürdürmek için alttaki çinko tabakasını kolayca ortaya çıkaran bir tozdur (ör. Çinko oksit). Bu, çinkoyu ideal bir koruyucu astar oluşturmak için en uygun aday yapar.

SSPC Boya Spesifikasyonu No. 20, iki çeşit çinko-zengin kaplamaları tarif eder: Tip I – İnorganik ve Tip II – Organik. Tip I’in taşıyıcı tipine göre üç versiyonu vardır;  Tip 1A (inorganik sertleşme sonrası), Tip 1B (inorganik kendiliğinden sertleşen – suyla indirgenebilir) ve Tip 1C (inorganik kendiliğinden sertleşen – çözücü ile indirgenebilir). Ayrıca kuru filmdeki çinko miktarı ile ilgili üç toz sınıfı seviyesi de listelenir. Bunlar Seviye 1 -% 85’e eşit ya da daha büyük; Seviye 2 -% 77’ye eşit veya daha büyük ve % 85’ten az; ve Seviye 3 -% 65’e eşit veya daha büyük ve % 77’den az.

PVD Kaplama Sürecinin Yüzey Mühendisliği

Çinko açısından zengin kaplama tipi, kaplama ve formülasyonun üretimi sırasında kullanılan bağlayıcı ile tanımlanır. İnorganik çinko-zengin kaplamalar genellikle bir silikat bağlayıcıdan oluşur, oysa organik çinko-zengin kaplamalar epoksi, poliüretan ve alkid vs. gibi çok çeşitli bağlayıcılardan oluşabilir. Bağlayıcılardaki farklılıklar nedeniyle, inorganik çinko bakımından zengin primerlerin performansı organik çinko bakımından zengin primerlere göre değişir.

inorganik-cinko-zengin-astarlar-ve-organik-cinko-zengin-astarlar-arasindaki-fark-nedir-gorsel-3

İnorganik çinko açısından zengin primerler, organik çinko bakımından zengin kaplamalarda olduğu gibi çinko parçacıklarının kapsüllenmesine karşı  çinko parçacıkları ile reaksiyona giren silikat bağlayıcısından dolayı, organik çinko bakımından zengin primerlere kıyasla genellikle daha iyi galvanik koruma sağlarlar. Bu reaksiyondan dolayı, inorganik kaplamalar daha yüksek bir çinko miktarı ile formüle edilebilir. Kurutulmuş filmde daha yüksek bir çinko konsantrasyonu kaçınılmaz olarak kaplama sisteminin daha uzun ömürlü olmasını sağlayacaktır. Bu, inorganik çinko bakımından zengin bir kaplamanın her yüzeye uygulanabileceği ve sürmesi bekleneceği anlamına gelmez. Bu primerler, beyaza yakın kumlanarak te mizlenmiş yüzeylere uygulandığında en iyi performansı gösterir (SSPC-SP 10 / NACE 2); Bununla birlikte, servis ortamı uygunsa, bazıları ticari kumlamalara da uygulanabilir (SSPC-SP 6 / NACE 3). Organik çinko bakımından zengin primerlerin uygulanması daha kolaydır ve kuru sprey (dry sprey) ya da çatlamaya (mudcracking) karşı hassas değildir. İnorganik çinko bakımından zengin primerler, en yaygın olarak işyerinde uygulanmaktadır (uzman uygulayıcılar tarafından sahada uygulanabilirler). Organik çinko bakımından zengin primerler ise en yaygın olarak sahada uygulanır.

Bu nedenle bir çok kurum, inorganik formülasyonların uygulanması ile ilgili zorluklar nedeniyle organik çinko bakımından zengin sistemlere geçmektedir.İnorganik çinko bakımından zengin primerlerin üst kaplaması zor olabilir, çünkü sertleşmesi ve gözenekli olması gerekir. Kuru ve kürlenmemiş bir inorganik çinko astarına bir sonkat tatbik etmek, son katın yarattığı büzülme sertleşmesinin neden olduğu, çinko astarın birleşik bir şekilde ayrılmasına neden olabilir. ASTM D4752’ye göre bir metil etil keton (MEK) direnç testi yapılarak yeterli kürün doğrulanması yıkımsal hatanın önlenmesine yardımcı olabilir. İnorganik çinkolar gözenekli olduklarından, üstü kaplanmış olduklarında gaz çıkarırlar, bu nedenle yüzeyin sızdırmaz hale getirilmesi için ince bir buğu tabakasının uygulanması gerekir. Organik çinko primerleri, daha az gözeneklidir, çünkü bağlayıcı (epoksi, üretan, vb.) çinko yüklemesinin yarattığı gözenekleri doldurur.

İnorganik çinko bakımından zengin primerler tipik olarak organik çinko bakımından zengin primerler kullanılarak onarılırlar, çünkü inorganik versiyonlar güçlü yapışkan bağlayıcılara sahip değildir ve genellikle kürlendikten sonra birbirlerine iyi yapışmazlar.

STM Coatech, SSPC PCI (Uluslararası Kaplama Enspektörlüğü) ve Corrodere (MPI Group England) Türkiye, Romanya, Ukrayna, Gürcistan, Rusya, Azerbaycan, Turkmenistan, Kazakistan, Irak, Katar, Kuveyt, Umman, Sudan ve Cezayir resmi lisansörüdür.

Ayrıca Türkiye başta olmak üzere yukarıda bahsetmiş olduğumuz ülkelerin yetkili sınav merkezidir. Corrodere Enspeksiyon Kursları aşağıda sıralanmıştır.

1.Icorr Level 1
2.Icorr Level 2
3.Icorr Level 3
4.IMO PSPC
5.Corrodere Hot Galvanizing
6.Corrodere Insulation Inspector
7.Practical Workshop Icorr 1,2,3
8.Corrodere Marine & Offshore Inspector
9.Transition to Icorr

Referans: KTA University, Inorganic Zinc-Rich Primers vs. Organic Zinc-Rich Primers: What’s the Difference?, Erişim Tarihi: 3 Eylül 2018, https://ktauniversity.com/inorganic-organic-zinc-rich-primers/