OSMOTİK OLMAYAN KABARCIKLANMA

Tanım: Kubbe şeklindeki projeksiyonlar veya kabarcıklar, kuru zemin filminden, çelik alt tabakadan yapışmayı kısmi olarak kaybeder.

OZMOTİK OLMAYAN KABARCIKLANMA

Tanım: Kubbe şeklindeki projeksiyonlar veya kabarcıklar, kuru zemin filminden, çelik alt tabakadan yapışmayı kısmi olarak kaybeder.

Olası Sebepler: Elektroendozmoz, katodik dağılım, soğuk duvar etkileriyle ilişkili termal eğim ve basınç stresiyle ilişkili ozmotik olmayan kabarcıklanma.Elektroendozmozun bulunduğu yerlerde, kabarcıklanma genellikle, alt tabakanın bulunduğu bir kaplama kusuru etrafındaki kabarcıkların dairesel bir şekli olarak görülür.

Önleme: Doğru yüzey hazırlığı ve uygulaması sağlayın. Belirli bir ortamdaki farklı kabarcıklanma mekanizmalarına sonra uygun bir kaplama sistemi uygulayın.

Tamir: Kabarcık büyüklüğüne ve türüne bağlı olarak kabarmış alanları veya tüm kaplama sistemini kaldırın ve onarın yada tekrar kaplayın.

osmotik-olmayan-kabarciklanma-gorsel-2
osmotik-olmayan-kabarciklanma-gorsel-3