Poliüre Kaplamalar

Püskürtmeli kaplama teknolojileri arasında oldukça yeni bir metod olan poliüre kaplamalar; iki bileşenli termoset olup kimyasal olarak poliüretanlara benzeyen, alifatik ve aromatik ürünler olarak kullanılabilen elastomer yüzey kaplama sistemidir. Poliüre kaplamalar ya da elastomer ürünleri izosiyanat ile amin içerikli reçinenin tepkimeye girmesiyle

Püskürtmeli kaplama teknolojileri arasında oldukça yeni bir metod olan poliüre kaplamalar; iki bileşenli termoset olup kimyasal olarak poliüretanlara benzeyen, alifatik ve aromatik ürünler olarak kullanılabilen elastomer yüzey kaplama sistemidir. Poliüre kaplamalar ya da elastomer ürünleri izosiyanat ile amin içerikli reçinenin tepkimeye girmesiyle oluşur. İzosiyanat tarafı aromatik ya da sararmayan uygulamalar için alifatik olabildiği gibi monomer ya da prepolimer şeklinde de sistemlerde bulunabilir. Poliüreler kendi başlarına veya poliüretanların hibritleri olarak kullanılabilirler. Bunlar çok yüksek mekanik ve kimyasal dayanıma sahip, çok hızlı kürleşebilen elastik izolasyon ve kaplama malzemesidir. Uçucu organik bileşenler (VOC) veya hoş olmayan kokular yaymaz.

Poliüre kaplama sistemleri diğer yer kaplama ürünlerine nazaran çok hızlı donması, düşük sıcaklarda ve yüksek nemde çalışabilmesi sebebiyle tercih edilir. Kürlenme zamanı birkaç saniye gibi bir sürede sona erdiği için projenin hizmete alım süresini çok kısalmakta böylece topluma ve projeyi yürüten şirkete ya da belediyeye ciddi menfaatler sağlamaktadır. Ayrıca poliüre teknolojisi yanda görüldüğü gibi çatlak kenetlenmesi konusunda benzersiz avantajlar sunmaktadır.

poliure-kaplamalar-gorsel-2

Günümüzde poliürenin çok farklı uygulamaları yüksek basınçlı sprey makineleri ile başarılı bir şekilde yapılmaktadır. Bu makinelerden beklenen performans komponentleri 160-170 bar basınçlara ve 70-80 derece sıcaklıklara ulaştırabilmesidir.

Poliüre yeni bir teknoloji olduğu için iyi sonuç almak deneyim gerektirmektedir. İyi bir adezyon için uygulamaya başlanmadan önce yüzey doğru hazırlanmalıdır. Yüzeyde bulunan gaz delikçikleri uygun bir yüzey ön işlemi sayesinde bertaraf edilir. Yüzey hazırlığı uygulama yeri ve malzemeye bağlı olarak genelde kumlama veya ultra yüksek su pürkürtme yöntemi ile yapılır. Ayrıca yüzeyin üstündeki nem miktarı doğru saptanmalı, gerekiyorsa kurutulmalı veya astar uygulaması yapılmalıdır. Makinaların, uygulama yüzey tipide dikkate alınarak belirli sıcaklık ve basınç ayarları yapılır. Gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonra, ortalama kalınlığa göre malzeme püskürtme işlemi başlar. İlk püskürtme işlemi ile oluşan poliüre yüzeye yapışmayı sağlamak için astar olarak atılır. Sıvı halde püskürtülen malzeme yüzeye %100 yapışır. Yapıştırmak için herhangi ek bir yapıştırıcıya gerek duyulmaz.İstenilen ortalama kalınlık ne ise, poliüre katlar üstüne püskürtülmek suretiyle son halini alır. 5-10 sn gibi kısa bir sürede poliüre kürünü alır. Uygulama sonrası, üzerine ek bir işlem yapılacaksa 24 saat malzemenin olgunlaşması ve içerisindeki reaksiyonun tamamen sona ermesi için beklenmesinde yarar vardır. Sprey uygulama tekniği iyi bir sonuç almak için çok önemlidir. Aşağıda uygulama sırasında karşılaşılan sorunlar için bazı öneriler verilmiştir.

poliure-kaplamalar-gorsel-3
 • Uygun tabanca açısı ve uygulama yüzeyi ile doğru ve sabit mesafe çok önemlidir.
 • Yüzeye dik ve paralel açılarda hep sabit şekilde uygulanmalıdır.  Yoksa yakın olan yerlerde bir yoğunluk ve kademeli farklılık gözlenir.
 • Sert rüzgarlı yerlerde koruma yardımıyla uygulama bölgesi korunmalıdır.
 • Tabancayı eğme ya da açılı bir şekilde püskürtme yapılmamalıdır.
 • Eğer yüzeyde çatlaklar varsa bunlar öncelikle doldurulmalı ve uygulama bu noktalardan başlanmalıdır.
 • Köşeler özenle uygulanmalı ve dalgalanmalardan ya da kalınlık farkları yaratılmasında kaçınılmalıdır.
 • Uygun püskürtme için %50lik bir bölge üst üste bindirilerek uygulanmalıdır.

UYGULAMA ALANLARI

 • Boru ve Boru Hattı Kaplamalar
 • Köprü Kaplama
 • Derz Dolgu ve Sızdırmazlık
 • Tank Boyaları
 • Marine
 • Çatı Kaplama
 • Atık Su Tutma
 • Kanalizasyon Sistemleri
 • Eğlence ve Su Parkı
 • Döşeme ve Park Güverte
 • Akvaryum Astar
 • Peyzaj Su Özellikleri
 • Mimarlık
 • Otomotiv
 • Kaldırım İşaretleme
 • Demiryolları
 • Yakıt Depolama
poliure-kaplamalar-gorsel-4

Avantajlar

 • Katalizör olmadan çok hızlı reaksiyon.
 • Hızlı kürleşmesinden dolayı zamandan tasarruf.
 • Ekyersiz monoblok kaplama, esnekliği korur.
 • Tüm yatay ve dikey yüzeylere uygulanabilir.
 • %100 katı, solvent içermez, VOC (uçucu organik bileşen) içermez, kokusuz, UV dayanımlı.
 • Birçok kimyasala, solvente ve asite karşı dayanıklı.
 • Korozyona karşı mükemmel koruma, düşük geçirgenlik, tuzlu su ve dış hava şartları dayanımı.
 • Yüksek darbe ve aşınma dayanımı, elastıki, çatlama yapmaz.
 • Sıcaklık dayanımı; çok düşük sıcaklıklarda dahi esnek kalabilme özelliği ve çok sıcak ortamlarda dayanım.
 • Mükemmel çekme ve yapısal dayanım, bunun yanında kopma anında yüksek esneme kabiliyeti.
 • Birçok yüzeye mükemmel yapışma; beton, çelik, alüminyum, plastik, fiberglas, ahşap, köpük.
 • Hızlı servise alınabilirlik.
 • Sert elastomerler yumuşak olabilir.
 • Poliüretan ile melez kullanılabilir.

REFERANSLAR:
1.Huntsman, Polyurea Spray Coatings, Erişim tarihi: 11 Kasım 2016, http://www.huntsman.com/polyurethanes/Media%20Library/a_MC1CD1F5AB7BB1738E040EBCD2B6B01F1/Products_MC1CD1F5AB8081738E040EBCD2B6B01F1/Adhesives_former_MC1CD1F5B06E31738E040EBCD2B6B01F1/Technical%20presentati_MC1CD1F5B098A1738E040EBCD2B6B01F1/files/ecc_8-_marc_broekaert_-huntsman_polyurethanes.pdf
2.IridexPlastic, POLYUREA – A Modern Alternative For Anti-Corrosion Protection Of Steel Structures, Erişim tarihi: 11 Kasım 2016, http://www.iridexplastic.ro/images/inthepress/Poliurea-eng.pdf
3.GMW Restoration Services, Polyurea Coatings, Erişim tarihi: 11 Kasım 2016, http://gmwrestorationservices.ca/polyurea-coatings/