Pull-Off Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Rapor Edilmesi

Pull Off Testi; çelik ve diğer yüzeylere uygulanan koruyucu kaplamaların, kaplama işlemini değerlendirmek ve kaplamanın hem yeni yapıda hem de mevcut yapıların onarımında uygun olup olmadığını belirlemek için yaygın olarak kullanılan bir çekme-yapışma testidir. Yapışma testinin çekilmesinin sonucu, boya üreticisi tarafından verilen yapışma değerini

Pull Off Testi; çelik ve diğer yüzeylere uygulanan koruyucu kaplamaların, kaplama işlemini değerlendirmek ve kaplamanın hem yeni yapıda hem de mevcut yapıların onarımında uygun olup olmadığını belirlemek için yaygın olarak kullanılan bir çekme-yapışma testidir. Yapışma testinin çekilmesinin sonucu, boya üreticisi tarafından verilen yapışma değerinin, kaplama işleminin görünümlerinden olumsuz olarak etkilenebileceği için, genellikle bir kaplama işleminin kabulü ya da reddedilmesi için kritik önem taşır. Düşük yapışma değerleri, hizmet halindeki kaplamanın erken bozulmasına işaret eder ve genellikle kaplama uygulanmadan alt tabakanın yetersiz yüzey hazırlığının bir sonucudur.

Dolynin kaplanmış yüzeye yapıştırılmasının ardından doly ve kaplamanın alt tabakadan çıkarılması için yüzeyine dik bir kuvvet uygulamanın temel yaklaşımı ASTM D4541 ve BS EN ISO 16276-1 gibi standartların hepsinde ortaktır.

NOT  1 : ASTM D4541 standartı yapıştırıcı olarak ARALDITE ı önermektedir.
NOT 2 : Dolly kesme aparatının kullanımına dair izini ASTM D 4541 standartında  bahsedilmemektedir.
Kullanım iznini iş verenden almak ve kullandıysanız da resimleyip raporlamanız gerekmektedir.

TEST METODU

Geçerli bir çekme testi için kaplama, dolly yüzünün alanının en az yarısını kaplamalıdır. Tutkal başarısız olduğunda ve dolly üzerinde kaplama yoksa veya dolly yüz alanının yarısından daha azını kaplarsa, çekme testi geçersizdir ve tekrarlanmalıdır. Bununla birlikte, yapıştırıcı, spesifikasyonun üstünde bir değere ulaşmazsa, yapışmanın bu testin spesifikasyonunu aştığı ve geçerli bir sonuç olduğu rapor edilebilir.

Kaplama katının içinde başarısızlık olduğunda, hem dolly hem de test panelinekaplama bırakır ve bu  kohezif bir arıza olarak bilinir.

Yapışkan arızaları, kaplama başka bir kaplama ile müdahale edildikten sonra başarısız olduğunda (dolly’de kaplamanın bırakılması ve alt tabakada bir başka kaplama kalması) veya kaplamanın alt tabakada başarısız olduğu zaman meydana gelir (dolly üzerine kaplama bırakarak  alt tabakanın çıplak kalması).

Bir test sırasında hem yapışkan hem de kohezyon arızasının meydana gelmesi mümkündür.
Birçok Ulusal ve Uluslararası Standart, kullanıcının hem koparma kuvvetini hem de arızanın niteliğini en yakın % 10’a kadar tahmini bir yüzde olarak kaydetmesini gerektirir.

Kodlar, arızanın bulunduğu katmanı veya katmanları belirtmek için kullanılır.

pull-off-test-sonuclarinin-degerlendirilmesi-ve-rapor-edilmesi-gorsel-2

Örneğin çekme kuvveti 20 MPa ise ve dolly ile yüzey gözden geçirildiğinde alt katın % 50 kohezyonik başarısızlığı ile birinci ve ikinci katlar arasında% 50 yapışkan arızası (genellikle Dolly ve kaplama sistemi üzerinde renklerle tanımlanır) vardır ve sonuç  20MPa, % 50 B, % 50 B / C olarak kaydedilir.

pull-off-test-sonuclarinin-degerlendirilmesi-ve-rapor-edilmesi-gorsel-3

Dolly ve tabaka değerlendirildikten sonra, dolly çapı, çekme oranı, dolly etrafını kestiğiniz veya kesmediğiniz, çekme kuvveti ve başarısızlık yüzdesi kaydedilmelidir.

pull-off-test-sonuclarinin-degerlendirilmesi-ve-rapor-edilmesi-gorsel-4

Test yöntemi çeşitli yönlerle ele alındığında deney sonuçları tüm bu yönler hakkında kullanıcıya önemli bilgiler verir. Bu yönler epoksi tutkalın, farklı tutkal tiplerinin, yüzey hazırlığının, dolly tasarımının, kürlenme sıcaklığının ve kaplamanın kesilip kesilmemesini içermektedir. Örneğin aşağıda farklı kürlenme sıcaklıklarındaki Pull-Off testi sonuçlarını ve iki komponentli epoksi yapıştırıcının farklı oranları için test sonuçlarını görebilirsiniz.

pull-off-test-sonuclarinin-degerlendirilmesi-ve-rapor-edilmesi-gorsel-5

Tablo1. Farklı kürlenme sıcaklıklarındaki test sonuçları

pull-off-test-sonuclarinin-degerlendirilmesi-ve-rapor-edilmesi-gorsel-6

Tablo2. İki komponentli epoksi yapıştırıcının farklı oranları için test sonuçlarını

Bu test yöntemi ile çeşitli yönlerde sapmanın etkilerini değerlendirmek mümkündür. Pull-Off  testi ile aşağıda listelenen her yön sırayla incelenebilir, sonuçları tablolaştırılır ve ele alınan yönün potansiyel etkisi tartışılır.

 • Yapışkan Karıştırma
 • İki Yapışkan Tipin Karşılaştırılması
 • Yüzey hazırlığı
 • Dolly Tasarımında Değişiklik
 • Yapışkan Kürlenme Sıcaklığı
 • Kesmek veya Kesmemek
 • Manuel Vs. Otomatik Yapışma Test Cihazları

Örnek Pull-Off Adhezyon Testi

Ekipmanlar:

 • Elcometer 106 Adhezyon Test Cihazı
  • Test dollyleri
  • Kullanım talimatları
 • Test dollyleri ile birlikte Defelsko PosiTest AT Test Cihazı
  • Test dollyleri
  • Kullanım talimatları
 • Hafif kum kağıdı
 • Yapışkan
 • 1’den 4’e kadar numaralanmış kaplanmış yüzeylerden çekilmiş dollylerin fotoğrafları (4)
 • Test paneli

Tayin:

Sağlanan aletleri kullanarak yapışma testi yapın. Bu testi verilen örnek panellerde yapın ve aşağıdaki tabloda gözlemleri belgeleyin. Aşağıdaki anahtarı kullanarak arıza yerini tarif edin:

 • A = Yüzey
 • B = Birinci Kat
 • C = İkinci Kat
 • D = Üçüncü Kat
 • Y = Yapışkan
 • Z = Dolly

Yapıştırıcı kullanarak test panellerine test dollylerini uygulayın (Elcometer 106 için 1, Defelsko AT için 1); Testi yapmadan önce iyileşmesine izin verin. Test dollylerini uygulamak için uygun prosedürü kullanın.

Çekme Yapışma Testi Sonuçları

Test Yeri Test Tipi Değer
(psi)
Adhezyon Kusuru % Kohezyon Kusuru % Yapışkan Kusuru % Kusur Yeri
Test Paneli #1 Elcometer 106 200 %10 D-C
%90 Y
Test Paneli #2 Defelsko PosiTest AT 700 %20 C
%80 A-B

Tablo3. Farklı pull-off cihazları ile yapılmış test sonuçları

REFERANSLAR:
1.Elcometer, Pull-off Adhesion Testing Of Coatings – Improve Your Technique, Erişim tarihi: 6 Ocak 2017, http://www.elcometer.com/images/stories/PDFs/Pull-Off_Adhesion_Testing_of_Coatings_Improve_Your_Technique.pdf
2.Elcometer, Assessing the Result; Glue, Adhesive and Cohesive Failures, Erişim tarihi: 6 Ocak 2017, http://www.elcometer.com/en/assessing-the-result-glue-adhesive-and-cohesive-failures.html
3.Defelsko, Dolly Preparation for Pull-Off Adhesion Testing, Erişim tarihi: 6 Ocak 2017, http://www.defelsko.com/technotes/DollyPreparation.htm