Pull Off Testi

Adezyon ölçümü boyalı yüzeye dayanan hidrolik pime uygulanan çekme kuvvetiyle sağlanır. Böylece en hassas ve doğru adezyon ölçümü yapılmış olur. Adezyon değerleri, manometreden okunan basınç değeri ile 1:1 ilişkilidir. (Net dayama çekici yüzeyi hidrolik piston delik yüzeyine eşittir.) Dayama çekiciyle uygulanan basınç piston deliğindeki basınca e

Adezyon ölçümü boyalı yüzeye dayanan hidrolik pime uygulanan çekme  kuvvetiyle sağlanır. Böylece en hassas ve doğru adezyon ölçümü yapılmış  olur. Adezyon değerleri, manometreden okunan basınç değeri ile 1:1 ilişkilidir. (Net dayama çekici yüzeyi hidrolik piston delik yüzeyine eşittir.) Dayama çekiciyle uygulanan basınç piston deliğindeki basınca eşittir ve direk olarak  manometreye iletilir. Tekrar sabitlenebilen iğne ile kopma noktasındaki maksimum değer manometrenin göstergesinden kolayca okunur.

Mil dönmesiyle basınç uygulandığı için tüm pozisyonlarda hatta tepe noktalarda  bile test yapılabilir ve bu çok önemli bir özelliktir.
Yük, dayama çekici içinden uygulandığı için,boruların iç ve dış yüzeyleri bile  kolayca test edilebilir.

Boya tabakasına dayama çekici yükünün merkez noktası uygulanır ve karşı  reaksiyon tüm dayama çekici yüzeyinde üniform olarak oluşur. Mekanik test  aletleri ise yükü tüm yüzeye değil sadece iki kenara uygular. Bu ise eksantrik  yüke sebep olur ve bükme noktasını arttırır.
Güç ince dişli bir piston vasıtası ile yumuşak ve kontrollü bir şekilde uygulanır.  Ama önemli özellik; kullanılan hidrolik yağ sıkıştırılamaz ve enerji depolamaz.  Klasik Test Cihazları ise çok enerji depolar ve bu enerji test anında serbest kalarak büyük gürültü çıkarır. Atlama ve zıplamalar görülür. Bu açıdan pull off test cihazları avantaj sağlar.

Gerekli Ekipanlar

 • Dijital bir ekran ile donatılmış hidrolik yük hücresi
 • 20mm ve 50 mm stand off ile aktüatör tertibat
 • 20-20 mm ve 12-50 mm çekme aksları
 • 2 mm ve 50 mm test alanları için kesme araçları
 • Yapıştırıcı ve karıştırıcı çubukarı
 • Aşındırıcı pedler

Pull Off Test Prosedürü

pull-off-testi-gorsel-2
 1. Bir test alanı seçin. Seçtiğiniz alanın gres yağ,kir,su gibi çekme çubuğunun yüzeye yapışmasına engel olabilecek koşullardan arındırılmış olması gereklidir. Test alanı pürüssüz ve parlak ise aşındırıcı ped ile yüzey hafifçe ovalanır ve pürüzlülendirilir. Oluşan ince tozu temizlemek için izopropil alkol kullanılır.
 2. Test çekme aksını hazırlayın. Bu alüminyum bir alettir. Aşındırıcı ped ile 4-5 kez ovalayarak temas yüzeyindeki kontaminantlar temizlenir. Temiz bir bez ile kullanılarak kalan kırıntılar da silinir.
 3. Yapıştırıcı seçin. Çekme çubuğunu yüzeye yapıştırmak için kullanılabilecek çok sayıda yapıştırıcı vardır. Test cihazının çekme gücüne karşı koyamayan ve kaplamanın nispeten düşük bir güce dayanmadan önce kırılmasına sebep olabilecek yapıştırıcalardan uzak durulmalıdır. Bunun için %100 epoksi olan bir yapıştırıcı tercih edilmelidir. Seçtiğiniz yapıştırıcıyı imalatçı talimatlarına göre karıştırın.
 4. Çekme aksını yüzeye yapıştırın. Ahşap bir çubuk ile çekme aksının tüm yüzeyine eşit miktarda yapıştırıcı sürün (2-4 millik bir tabaka) ve kaplanmış yüzeye yaıştırın. Yapıştırma esnasında döndürme ya da kaydırma olmamasına dikkat edin çünkü bu yapıştırıcının hava kabarcıkları oluşturmasına sebe olabilir. Pamuk bez ya da başka bir araçla aksın etrafındaki fazla yapıştırıcıyı dikkatlice temizleyin ve kürlenmesi için bir süre bekleyin.
 5. Yapışma testini gerçekleştirin. Test cihazını açın ve “0” gösterdiğinden emin olduktan sonra çekme aksının boyutunu ve arzu edilen ölçüm birimini (psi/Mpa) seçin. Aktüatör tertibatını aksın kafasına yerleştirip “Aç/Çalıştır” butonuna basın. Test gerçekleştikçe gösterge yük oranını gösterecektir. Aktüatör çekme aksından ayrılana dek saniyede 150 psi (1Mpa) aşmayacak şekilde tek bir hızda pompalamaya devam edin.ekran maksimum basınç okumasını sizin içi tutacaktır.
 6. Ekranı okuyun ve basıncı kaydedin. Değeri saklamak için “Hafıza” butonuna basın. Başka bir yapışma çekme testi gerçekleştirmeden  önce test cihazını sıfırlamayı unutmayın.

ÖNEMLİ DURUMLAR

 1. Şartnamede belirtilen minimum psi aşılır ise teste devam edilmez. Böyle bir durum meydana geldiğinde silindir üzerindeki basınç tahliye valfını açarak basıncı alın ve diğer testlere geçmeden önce ekranı sıfırladığınızdan emin olun. Çekme aksını yüzeyden çıkartın ve yapışma testini “Pass: > X psi” olarak kaydedin.
 2. Test cihazı maksimum psi başarmış fakat çekme aksı hala yüzeye yapışıktır. Bçye bir durum eydana geldiğinde silindir üzerindeki basınç tahliye valfını açarak basıncı alın ve diğer testlere geçmeden önce ekranı sıfırladığınızdan emin olun. Çekme aksını yüzeyden çıkartın ve yapışma testini “Pass: > X psi” olarak kaydedin.
 3. Test cihazı ile uygulanan güç , çekme aksının yerinden oynamasına neden olur. Böyle bir durum meydana geldiğinde maksimum basınç değeri okunur ve kaydedilir ve ekran sıfırlanır. Meydana gelen kırığın türünü ve yerini kaydetmek gerekir.
KAYNAKLAR:
 1. JPCL, Adhesion Testing on Steel, January 2001
 2. Oxford Brookes University, On Site Pul-Off Method, Erişim Tarihi: 29 Temmuz 2016, http://mems.brookes.ac.uk/industry/resources/pull-off.pdf
 3. ASTM International, Standard Test Method for Pull-Off Strength of Coatings Using Portable Adhesion Testers, Erişim tarihi: 29 Temmuz 2016, http://marron-co.com/marron/PAINT%20STANDARD/ASTM%20%20PAINTS/0602/D4541.pdf
 4. Yön Kimya, Adezyon-Pull Off Test Cihazı, Erişim tarihi: 29 Temmuz 2016, http://www.yonkimya.com/Groups/Default.aspx?LanguageID=1&GroupID=8&ContentID=114