SSPC C2 (End. Kaplama Projelerinin Planlanması ve Belirlenmesi)

Seviye : İleri
Süre : 5 Gün / 40 Saat, Sınav dahildir
Ders Saatleri: 5:00-18:00
Ön Koşul: Yok
Sadece Sınav: ( 1 gün)
Ders Tanımı

Bu ders, kaplama ilkelerini anlayanların, yeni inşaat veya bakım boyama projelerinin kalitesini planlama, karar verme ve gözlemleme ilkelerine genel bir bakış sunulmasını sağlamak için tasarlanmıştır.

Öğrenciler bu eğitim programını tamamladıktan sonra, etkili kaplama projeleri geliştirmek için araçlar biliyor olacak ve boyama projelerini başarıyla tamamlamak için daha aktif bir rol oynamış olacaklardır.

Kurs içeriği
 • Akit Tarafların Rolleri ve Sorumlulukları
 • Kaplama Projeleri için Teknik Özellikler
 • Kaplama Sözleşmelerinin Hazırlanması, Karar Verilmesi ve Yönetilmesi
 • Kalite Yönetimi
 • Yeni İnşaat ve Bakım Boyacılığı
 • Endüstriyel Kaplama Projeleri için Ekonomik Hususlar
 • Kaplama Arızaları – Sebepler, Tanımlama ve Analiz
 • Sahipler ve Kaplama Müteahhitleri için Güvenlik ve Çevre Endişeleri
Katılmanın Faydaları

Bu kursa katıldıktan sonra şunları yapabilirsiniz:

 • Sözleşmeler, spesifikasyonlar, kaplama seçimi ve proje katılımcılarının rolü de dahil olmak üzere bir kaplama projesinin yönetilmesindeki ana konuları tanımlar
 • Kurumsal mühendislik standartlarını kullanarak bir kaplama spesifikasyonu analiz eder ve hazırlar
 • Korozyonun maliyetini tanır ve onu hafifletecek materyalleri seçer
 • Proje maliyet analizlerini doğru tahmin eder
 • Yeni inşaat için çizelgeleme gereksinimlerini, maruz kalma ortamlarını ve kaplama sistemlerini tanımlar
 • Bakım boyası için tesis durumu anketleri ve analizleri yapar
 • Proje yönetimi sırasında dokümantasyon yöntemlerini uygur
 • Kaplama hatalarını tanır
 • İlgili çevre yönetmeliklerini belirlerve bunlara uyar
Ders Formatı

Her katılımcı, SSPC’nin C1 dersinde kapsanan kaplama esaslarına genel bakışın yanı sıra bir terim sözlüğü, ek okumalar için referanslar ve ilgili broşürler, standartlar ve yönetmeliklerin kopyalarını içeren kapsamlı bir el kitabı alacaktır.

Öğrenciler, bu genellemeyi, C2 dersi sırasında tazeleme için gerektiği gibi istifade edebilirler. Bu derste ele alınan konular temel bilgiler üzerine kuruludur.

Yazılı sınav çoktan seçmeli 100 sorudan oluşur. Sertifika ve CEU’ları almak için, kursun 40 saatinin tamamına katılmalı ve sınavda en az % 70 başarı sağlamalısınız.

Kim katılmalı

Müteahhitler, mühendisler, müfettişler, danışmanlar, tesis sahipleri, teknik servisler ve satış temsilcileri.

Önemli

Bu dersin katılımcıları Koruyucu Kaplamaların Temelleri (C1) veya eşdeğer bir bilgi birimini tamamlamış kabul edilir. . C2 bir giriş dersi değildir ve C1’deki materyali gözden geçirmez.

C2, SSPC Koruyucu Kaplamalar Uzmanlığı (PCS) eğitimi gereksiniminin bir bölümünü yerine getirerek sizi Koruyucu Kaplamalar Uzmanılığı Sınavı için hazırlar. 15 yıllık tecrübesi olmayan tüm PCS adayları, PCS Sınavına başlamadan önce C1 ve C2’yi almalı ve geçmelidir. Onaylanmış alternatif bir eğitim kabul edilmemiştir.