SSPC PA2’e göre Alan ölçümleri

SSPC PA 2 ölçülecek alan miktarı,spot ve cihaz ölçümlerini belirleyen standarttır.

Boya/Kaplama Kalınlığı Ölçümlerinin Sıklığı

Boya/kaplama kalınlığı ölçümleri alınacak alanların sayısı, zor bir karardır. SSPC PA 2, aşağıda tanımlandığı gibi önerilen bir sıklığa sahiptir:

Boyanmış/kaplanmış alan, 9.29 metre kareye (100 feet kare) bölünür. Her alanda, beş nokta seçilir – her nokta yaklaşık 3.8 cm (1.5 inç) çapındadır. Her noktada üç cihaz okuması alınır. Üç bireysel cihaz okumasının ortalaması, ‘’spot ölçümünün’’ temsilidir. 5 ‘’spot ölçümünün’’ ortalaması, alanın temsilidir.

Boyanmış/kaplanmış alanın boyutu, ölçülecek alanların sayısını da belirler. 27.9 metrekareden (300 feet kare) daha az olan boyanmış/kaplanmış alanlar için, her 9.29 metrekare (100 feet kare) alan ölçülmelidir.

27.9 ila 92.9 metre kare (300 ila 1,000 feet kare) arasındaki boyanmış/kaplanmış alanlar için, üç 9.29 metrekare (100 feet kare) alan ölçülür. 92.9 metrekareyi (1000 feet kare) aşan boyanmış/kaplanmış alanlar için, ilkinde 92.9 metrekare (1,000 feet kare)  rastgele üç alan seçilir ve ölçülür ve her ek 92.9 metrekare (1,000 feet kare) için bir alan daha seçilir ve ölçülür. Aşağıdaki örnek, 45,000 feet karelik boyanmış/kaplanmış bir alana göre verilmiştir.

Alan : 45.000 feet kare ise ;

Ölçülecek Alan : ilk 1000 feet kare 3 alan , daha sonraki her 1000 feetkare 1 alan kabul edilir.45000 feetkarenin içinden önce 1000 feetkare çıkarılır ve 3 alan yazılır.Elimizde 44000 feetkare kaldı.44000 feetkare içinde kaç tane 1000 feetkare var 44 ( daha sonraki 1000 feetkareler 1 adet alan sayılırdı unutma) 44 alan eder.

Alan Sayısı :3+44 = 47 Alan

Spot Sayısı : 47*5 =235 Spot   her spotta 3 cihaz okuması

Cihaz ölçüm okuması : 235*3 = 705 cihaz okuması

Kaynak : SSPC PA2

Bir yanıt yazın