Tooke Boya Muayene Cihazı

Tooke Boya Muayene Ölçeri, herhangi bir alt tabaka üzerinde tekli veya çoklu katların muayene, kalınlık ölçümü (ASTM D4138 uyarınca), mikroskopik gözlem, alt tabaka ve film hatalarının ölçümü için kullanılan hassas bir alettir. Tooke Cihazı, mil, mikron ve milimetreden oluşan bir ölçme merceğine sahip

Tooke Boya Muayene Ölçeri, herhangi bir alt tabaka üzerinde tekli veya çoklu katların muayene, kalınlık ölçümü (ASTM D4138 uyarınca), mikroskopik gözlem,  alt tabaka ve film hatalarının ölçümü için kullanılan hassas bir alettir.

Tooke Cihazı, mil, mikron ve milimetreden oluşan bir ölçme merceğine sahip “evrensel bir kapsam” ile donatılmış, aydınlatmalı bir 50X mikroskopu kullanıyor. Cihaz, iş yüzeyinin hassas kesilmesi için üç tane tungstenli karbür kesici uç içerir. Standart kesim ipuçları 1 X , 2 X ve 10 X dir. (İsteğe bağlı 5 X ucu mevcuttur.)

tooke-boya-muayene-cihazi-gorsel-2

Şekil 1. Değiştirilen tungsten karbür kesici uçlar   1X (45 °), 2X (26.6 °) ve 10X (5.7 °)

Toplam kaplama kalınlığının direk olarak ölçülmesi ve tek tek katların kalınlığının ölçülmesi, Tooke Boya Muayene Cihazının eşsiz bir kabiliyetidir. Ayrıca Tooke cihazı rutin kullanıma ek olarak, tahribatlı veya tahribatsız kalınlık ölçüm aletlerini kalibre etmek için genellikle bir “hakem” aracı olarak hizmet eder.
(Not: Her evrensel mikroskop, satıştan önce Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsüne (NIST) izlenebilir onaylı bir ölçme bloğuna karşı doğrulanır. Ek bir ücret karşılığı bir OEM kalibrasyon sertifikası da kullanılabilir.)

A ‘= A =
Son Kat Kalınlığı
B’ = B =
Astar Kat Bitiş

tooke-boya-muayene-cihazi-gorsel-3

Şekil 2. Kalınlık

Ölçümünün Geometrisi

tooke-boya-muayene-cihazi-gorsel-4

Şekil 3.  1X, 2X ve 10X Kesme İğnelerinin Yivleri

Tooke cihazları, alt tabaka koşullarının ve kaplamanın yapışmasının değerlendirilmesi ve mikroskobik çatlamanın, kırılganlığın, kraterin veya diğer mikroskobik film semptomlarının eğiliminin gözlemlenmesini içerir.

Özel Uygulamalar

Tooke Cihazı, seramik, metal, ahşap ve beton üzerindeki kaplama kalınlığını ve hatta aynalarda koruyucu astar kalınlığını ölçmek ve kumlama temizliği işini değerlendirmek için kullanılmıştır. Tooke cihazı plastik üzerindeki boya ölçümü için kullanılan neredeyse  tek araçtır. Cihaz filmdeki kesiğin kalitesi, kırılganlık ve materyalin yapışkanlığı hakkında çok şey açıklamaktadır.

Bir Tooke cihazı, kaplamaları incelemek ve kaplama kalınlığının ölçümlerini yapmak için hızlı ve çok yönlü bir yöntem sunmaktadır (bazı modellerde ünitelere çapraz tarama adhezyon testi işlemi dahi uygulanmıştır). Taşınabilir, kullanımı kolay bir ölçüm cihazıdır.

Doğru Kullanım
 • Pillerin, kesicilerin ve çapraz kapak kesicinin cihazın üreticisinin talimatlarına uygun şekilde cihaza takıldığından emin olun.
 • Pilleri uzun süre kullanılmayacaksa göstergeden çıkarın. Bu, arıza durumunda göstergenin hasar görmesini önler.
Test Prosedürü
 • Test edilecek yüzeyi, gösterge ile birlikte verilen siyah kalem ile işaretleyin. Kalem mürekkebinin rengi ile kaplama arasında belirgin bir kontrast bulunduğundan emin olun. Farklı mürekkep renkleri gerekebilir.
 • Kaplamayı, kalem işaretine dik açılı olacak şekilde aşağıdakileri takip ederek kesin:
  • Ölçü aletini, numunenin yüzeyiyle temas edecek şekilde iki bacak veya tekerlekle birlikte yerleştirin (bu bıçağının bir tarafa eğilmeden dikey bir kesim oluşturmasını sağlar).
tooke-boya-muayene-cihazi-gorsel-5

– Ölçü aletini kendinize doğru çekin; Çekerken biraz baskı uygulayın.

– Işık basıncı normal olarak substrata nüfuz etmek için yeterlidir. Çok kalın kaplamalar ve çok sert yüzeyler için daha ağır basınç gerekebilir.

 • Ölçü aletini, mikroskop mercekleri kesimin üzerinde olacak şekilde konumlandırın.
 • Kesimi aydınlatın.
 • Mikroskop merceklerine bakın ve kesim açıkça görünene kadar odağı ayarlayın.
tooke-boya-muayene-cihazi-gorsel-6

“Çizgi A”, alt tabaka ile astar kaplamanın başlangıcı arasındaki kenar üzerindedir: orada ölçüm yapmaya başlayın.

“Çizgi B”, astar kaplamanın üst kaplamasının başlangıcını (açık mavi) gösterir.

“Çizgi C”, Tooke Cihazı ile birlikte verilen siyah işaretçiyi kullanarak görmesi daha kolay hale getirilen üst kaplamanın içindeki kesidir.

 • Retikül ölçeklerini kesime paralel olacak şekilde hizalayın. Kesimin bir tarafının düz kenarı olduğunu ve diğer tarafın pürüzlü olma ihtimalinin yüksek olduğunu unutmayın.
 • Kesilen kaplamanın (veya kaplamaların) genişliğini, retikül bölmelerinin sayısını sayarak ölçün.
  Kesilen kaplamanın genişliğini kaplama kalınlığına dönüştürmek için, Tablo 1’de verilen retikülün çözünürlüğü ile retikül bölmelerinin sayısını çarpın.

Tablo 1. Boya Muayene Cihazı Ölçüm Aralıklar

Boya Muayene Cihazı
(Tooke Cihazı Evrensel Kapsam)
Kesici
Tipi
Retikülün Çözünürlüğü
Mikron Mil
1X 50 2
2X 25 1
10X 5 .2
Boya Muayene Cihazı (Tooke Cihazı Evrensel Olmayan Kapsam)
Kesici
Tipi
Retikülün
Çözünürlüğü
Üreticinin Uygulanabilir Maksimum Kalınlık Aralığı
Mikron Mil Mikron Mil
1X 20 1 500-2500 20-100
2X 10 .5 75-500 3-20
10X 2 .1 0-75 0-3

Ayrıntılı test prosedürleri için daima modele özgü üreticinin talimatlarına bakın.

Boya kontrol muayenesini aşağıdaki ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak kullanın;

 • ASTM D 4138
 • ISO 2808-5B
 • ISO 2409

Kalibrasyon

Göstergeler, kullanıcı tarafından onarılacak herhangi bir bileşen içermez. Orijinal fabrika kalibrasyonu, kılavuz saplamaları kesme ucuyla tam hizada ayarlayarak yapılır. Hassas uygulama kaplama filmi standartlarıyla kontrol edin.

Çok hassas işler için, bilinen kalınlıktaki boyalı panelleri muhafaza edin ve cihazı periyodik olarak bu panellere karşı kontrol edin.

Sahada, kesme uçlarının iyi durumda olduğunu teyit edin. Kaplama yırtılırsa veya kesilmesi zor olduğunda, kesme uçları takılabilir. Daha sonraki kullanımdan önce hemen değiştirin.

Çalışma Parametreleri

Tooke cihazları maksimum 1600 µm (63 mil) DFT ile kaplama kalınlığını ölçer. 50X mikroskop ile donatılmıştır.

Aletlerin doğruluğu ve tekrarlanabilirliği, testi gerçekleştiren kişiye ve okumaları nasıl yorumladıklarına oldukça bağlıdır.

Bilinen değerlerin dışındaki değerler şüpheli kabul edilir. Kullanılan kesme bıçağı için uygun dönüştürme faktörünü kullandığınızdan emin olun.

Testi gerçekleştirirken karşılaşılan genel hatalar şunlar olabilir:

 • Yüzey kaplamasını kesmek için yeterli basınç uygulanmamış olabilir
 • Operatör cihazı kendine doğru çekmek yerine cihazı iterek kesme yapmış olabilir
 • Kesme çizgisinin yanlış tarafında sonuçlar okunmuş olabilir
 • Test yüzeyinde uygulanan kaplama kalınlığı için yanlış kesme bıçağı kullanımış olabilir.

STM Coatech Tooke Cihazlarının Türkiye Distribitörüdür.Ortadoğu ve Doğu Avrupaya da hizmet vermektedir.

http://www.micro-metrics.com/distributors.htm#mid-east

REFERANSLAR
1. Micro-Metrics Company, Tooke Paint Inspection Gage, Erişim tarihi: 10 Ocak 2017, http://www.micro-metrics.com/og202.htm
2. Paul N. Gardner Company, Tooke Paint Inspection Gauges, Erişim tarihi: 10 Ocak 2017, https://www.gardco.com/pages/filmthickness/df/tooke_gauge.cfm
3. Elcometer, Paint Inspection Gauge Operating Instructions, Erişim tarihi: 10 Ocak 2017, http://www.elcometer.com/images/stories/PDFs/InstructionBooks/121_4.pdf