Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) nedir?

Dünya tarihindeki her gelişme, zamanla ortaya çıkabilecek bir faktör ya da faktör nedeniyle gerçekleşir ve Uluslararası Denizcilik Örgütü IMO’nun kuruluşu farklı değildir. Dünyada gelişen çeşitli endüstriler arasında ‘Denizcilik’, gerçekten uluslararası bir sanayi olarak kabul edilebilir. Bunun nedeni, kargo taşımacılığının bu kadar temiz ve uygun

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) nedir?

Dünya tarihindeki her gelişme, zamanla ortaya çıkabilecek bir faktör ya da faktör nedeniyle gerçekleşir ve Uluslararası Denizcilik Örgütü IMO’nun kuruluşu farklı değildir. Dünyada gelişen çeşitli endüstriler arasında ‘Denizcilik’, gerçekten uluslararası bir sanayi olarak kabul edilebilir. Bunun nedeni, kargo taşımacılığının bu kadar temiz ve uygun maliyetli, diğer ticaret gemileri tarafından dünya ticaretinin % 90’ından fazlasına hizmet etmesidir. Sonuç olarak, herhangi bir gemi, birçok ülkeyi kapsayan bir yönetim zinciri tarafından idare edilebilir; bu gemiler, zamanlarının çoğunu çeşitli yargı alanları arasında denizde geçirirler. Bu nedenle, geçen yüzyılın başlarında, evrensel bir yönetim organına ihtiyaç duyulduğunu ve böylece dünya çapında nakliye sürecini ve endüstriyi düzenlemeye yönelik standartları ortaya çıkardığı hissedildi. Böylece Uluslararası Denizcilik Örgütü ortaya çıktı.
Ülkeler arasında her türlü ilk uluslararası antlaşma, ‘denizde yaşamın güvenliği’ antlaşmasına dayanıyor – birkaç ulus tarafından kabul edilen SOLAS, Titanik felaketini takiben. IMO 1948’de Cenevre’de kurulmuş olmasına rağmen, 1959 yılına kadar karargahı olan Londra’da düzenlenen bir toplantıda uygulanmadı.

Uluslararası Denizcilik Örgütünün ana misyonu ve sorumluluğu, denizcilik endüstrisi ve deniz güvenliği, güvenlik, teknik işbirliği, çevre sorunları ve yasal konular gibi faaliyetleri için kapsamlı düzenlemeler ve politikalar çerçevesi geliştirmek ve korumaktır. IMO, kurulduğu günden bu yana merkezdeki uzman komiteler ve alt komitelerle bu görevi başarılı bir şekilde elden geçiriyor. Bu komitelerin oturumlarına üye ülkelerden gelen sayısız delege ve uzmanlar ile sivil toplum kuruluşları ve hükümetler arası örgütler katıldı.

IMO‘nun yönetim organı, iki yılda bir toplanan bir meclisdir. Meclis tüm üye devletlerden oluşur. Meclis oturumları arasındaki müdahale zamanında bir meclis, yönetim organı görevi görür. Bu konsey, belli bir süre için Meclis tarafından seçilen 40 üye devletten oluşur. Yukarıda belirtilen çeşitli görev ve görev komiteleri de bu yönetim organları tarafından yönetilmekte ve gözlemlenmektedir. Sekretarya, Genel Sekreter’in başında 300’ün üzerinde bir çalışma gücüne sahiptir. Genel Sekreter, Meclis tarafından seçilir ve görev süresini 4 yıl sürdürür.

Uluslararası deniz organizasyonunun düzenlemeye getirebileceği başlıca kaygı alanları, kazaların önlenmesi, gemilere (tasarım ve malzemeler dahil) güvenlik standartlarının oluşturulması ve üye ülkeler için uymayı sürdürmek, güvenlik ve güvenlikle ilgili belirlenmiş anlaşmalar, kirliliğin önlenmesi ve diğer kaçınılabilir insan felaketleri. IMO ayrıca üye devletler arasındaki teknik işbirliğini kolaylaştırarak bu kurallar, standartlar için bir denetleme ve izleme planı hazırlar ve nihayetinde bu düzenlemelerin herhangi birinin ihlali durumunda yükümlülükleri ve tazminatları izler.

ABS, 1960’lardan beri vakum biriktirme ve elektro kaplama için substrat olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Malzeme nispeten ucuzdur ve kolayca enjeksiyonla kalıplanabilir, ancak parçanın doğrudan maruz kaldığı veya açık bir mercek içinden bakıldığı çoğu uygulama için, vakum biriktirmeden önce allık ve akış hatlarının yüzeyini düzeltmek için bir baz kaplama (boya) gerekli olmuştur. Elektrolize edilecek olan bileşenler için daha pahalı bir kaplama sınıfı ABS kullanılır. PVD işlemi, doğrudan kaplanabilen malzemeleri içerir: Polikarbonat karışımları, poliamid, polieterimit, polibutilen tereftalat, polistiren ve diğerleri.

Böylece, Uluslararası deniz organizasyonu, modern toplumun daha iyi ve sağlıklı bir ticaret ve ulaşım ortamına doğru ilerlemesinde çok önemli bir rol oynamaktadır.

Bu makalede, PVD teknolojisine, otomotiv ve ev aletleri endüstrilerindeki polimerik malzemelere uygulanmasına özel bir önem verilerek, maliyet düşürme ve parçaların yüzey modifikasyonu etrafında iyileştirilmiş kalitesine vurgu yapılmaktadır.

IMO PSPC Ne İstiyor ?

Genel Prensipler

Standardın genel prensipleri şunları içerir:

 • Optimum boyama/kaplama performansı,kaliteli malzemelere,çelik yüzey hazırlığına,uygulamaya,enspeksiyona ve bakıma dayanmaktadır.
 • Boyama/kaplama performansı,daha iyi erişim ve de daha kolay temizleme ve boyama/kaplama uygulamasına izin veren yapısal tasarım özellikleriyle geliştirilebilir.
 • Yüzey hazırlığı enspeksiyonu,prosedürler ve tüm süreçteki farklı aşamalar,gemi sahibi,tersane ve boyama/kaplama imalatçısı tarafından kabul edilmeli ve idare tarafından gözden geçirilmelidir. Standart ihtiyaçlara açık ve yazılı uygunluk kanıtı sağlamalıdır. Bu bilgi, Boyama/Kaplama Teknik Dosyasına (aşağıda tanımlanan) dahil edilmelidir. Bu enspeksiyon, boya/kaplamanın dizayn edileceği hedef  kullanım süresini (örneğin; 15 yıl) sağlaması gerekir.

İdare, geminin yetkisi altında işletileceği devlet yönetimidir.

Boyama/Kaplama Standardı

Standart,boyama/kaplama sisteminin ilk uygulamadan itibaren “İYİ” durumda kalması beklenen (yalnızca ufak spot paslanma ile) bir zaman aralığı olduğu düşünülen 15 yıllık hedef faydalı boya/kaplama süresi sağlamak üzere hazırlanmış şartnamelere ve gereksinimlere dayanmaktadır. Gerçek faydalı boya/kaplama kullanım süresi ise,boyama/kaplamaların hizmete gireceği gerçek koşulları da içeren çeşitli değişkenlere göre farklılık gösterecektir.

Tayin edilen alanlardaki takviye derinliklerini içeren gemi çeliği yapısının tüm ayrılmaz parçalarının yanı sıra, mümkün olduğu kapsamda yapının ayrılmaz bir parçası olmayan gemi yüzeylerindeki tüm malzemelere de (korkuluklar,merdivenler vb.) koruyucu boyama/kaplama uygulanması önerilir.

Temel Boyama/Kaplama Gereksinimleri

Doğrulanmış imalatçı ürün bilgi föylerine ve kendi doğrulanmış uygulama prosedürlerine uygun bir şekilde tersaneler tarafından uygulanacak boyama/kaplamalarla ilgili temel ihiyaçlar, IMO PSPC MSC.215’e eklenmiştir. Bu ihtiyaçlar, dört genel özellik/standart ile ilgilidir: Boyama/Kaplama Tasarımı, Birincil yüzey hazırlığı, sekonder yüzey hazırlığı ve çeşitli konular.

Boyama/kaplama ihtiyaçlarının tasarımı, şunları içerir:

 • Boyama/kaplama sisteminin seçimi: Ürünlerin tahmin edilen hizmet ve bakım koşullarına uygunluğu tüm taraflarca göz önünde bulundurulur; Ek B’de tanımlanan IACS tarafından onay yöntemleri; imalatçı yalnızca Teknik Bilgi Föylerini değil aynı zamanda tersanenin ihtiyaç duyduğu teknik desteği de sağlar; bu destek hakkındaki bilgiler CFT’ye eklenecektir.
 • Boyama/kaplama türü: Ek 1’deki test prosedürü ile onaylanmış epoksi ya da diğer boyama/kaplama sistemi; ilk enspeksiyon ve kullanım halindeyken gerçeklestirilecek enspeksiyonu kolaylaştırmak için komşuluğundaki katlar için kontrast renkler ve açık renkli bir son kat uygulanması önerilir.
 • Boyama/kaplama ön-yeterlilik testi: Onaylı epoksi sistemden önce; diğerleri, ek 1’deki prosedüre  uygun bir şekilde test edilecek ya da “iyi”den az olmayan bir koşul ile 5 yıllık bir saha maruziyeti dokümantasyonuna sahip olacaktır.
 • İş şartnamesi: Belirtilen hariç olmak üzere, iki kestirme kat ve iki sprey kat; imalatçıların önerdiği yüzey hazırlığı ve uygulama talimatları takip edilecektir.
 • Nominal kuru film kalınlığı (NFDT): Epoksiler için 90/10 kuralı ile 320 µm NDFT; diğer sistemler imalatçı önerilerini kullanır.

Tüm kalınlık ölçümlerinin %90’ı, NFDT’den (320 µm) az olmamalı ve geri kalan %10’unun hiçbiri NFDT’nin %90’nından az olmamalıdır (28 µ).

Genellikle otomatikleştirilmiş bir sistemin parçası olan birincil yüzey hazırlığı (PSP) ihtiyaçları, şunları içerir:

 • a-) Kumlama temizliği ve profili: Kumlamadan sonra ve astar atma işleminden önce, Sa 2½ ve 30 ve 75 µm arasındaki profil (görsel komparatör ölçer kullanılarak tespit edilen) kontrol edilecek; bağıl nem %85’in üzerinde olmayacak ve çelik yüzey sıcaklığı çiğlenme noktasının en az 3ºC (5ºF) üzerinde olacaktır.
 • b-) Sodyum klorüre eşit suda çözünür tuz limiti: Bresle hücre esktraksiyonu ve ISO 8502-9’a uygun bir şekilde ölçülen yüzey iletkenliği ile belirlendiği gibi 50 mg/m2’den çok değildir.
 • c-) İmalat astarı (imalat öncesi ya da inşaat öncesinde atılan astar): İnorganik çinkoca bol boyama/kaplama ya da ana boya/kaplama sistemine uygun olduğu imalatçı tarafından onaylanmış eşdeğeri bir boyama/kaplama.
  Sekonder yüzey hazırlığı (üst katların uygulanmasından önce) ihtiyaçları, şunları içerir:

  • 1-Çelik koşulu: Boyama/kaplamanın gerekli NDFT’de en iyi şekilde (tek tip) dağıtılabilmesi için keskin kenarların ve kaynak cüruflarının temizlenmesini, kaynak dikişlerinin taşlanması ve diğer alanlar için belirtilen uygulamaları içeren çelik yüzeylerin hazırlığı.
  • 2-Yüzey İşlemi: Hasarlı astar ve kaynaklar üzerinde Sa 2½ ; imalat astarı işlemesi, astarın ürüne ve üst katın türüne göre farklılık göstermektedir.
  • 3-Montaj sonrası yüzey işlemi: Sokralar St 3 yada daha iyisi (uygulanabilir olduğu yerde Sa 2½) ; küçük hasarlar (%2’ye kadar) St 3; daha büyük alanlar Sa 2 ½ ; boyama/kaplama üst üste binmelerine pah kırma uygulayın.
   4-Profil Gereksinimleri: Kısmi ya da tam kumlama için 30-75 µm; aksi durumda boyama/kaplama imalatçısı tarafından önerildiği şekilde.
  • 5-Toz kontaminasyonu: Kalan görünür tozlarının temizlenmesine ek olarak “3”, “4” ya da “5” toz boyutu sınıfları için “1” ISO 8502-3 derecelendirmesi.
  • 6-Sodyum klorüre eşit suda çözünür tuz limiti: Bresle hücre esktraksiyonu ve ISO 8502-9’a uygun bir şekilde ölçülen yüzey iletkenliği ile belirlendiği gibi 50 mg/m2 (ft2)’den çok değildir.
  • 7-Yağ Kontaminasyonu: Standart test yöntemlerini kullanarak temizlenmiş çelik yüzeyler üzerinde yağ kontaminasyonu tespit edilmemiştir.

Çeşitli konular hakkındaki ihtiyaçlar şunları içerir:

 • Yeterli havalandırma: Orantılı uygulama ve kürlenme için boyama/kaplama imalatçısı tarafından önerildiği gibi.
 • Çevresel koşullar: Nemlilik %85’i aştığında ya da yüzey sıcaklığı çiğlenme noktası üzerinde 3ºC’yi aştığında uygulama yapılmaz ve imalatçı şartnamesindeki çevresel kısıtlamalar.
 • Boyama/kaplamanın test edilmesi: NDFT’ler, SSPC-PA 2 cihazlarını ve Ek 3’te yer alan çizelgeyi kullanarak her kattan ve tüm sistemden sonra ölçülecektir.
 • Onarım: Boyama/kaplamalardaki tüm görsel kusurlar (iğne delikleri,kabarcıklar,boşluklar vb.) işaretlenecek, uygun şekilde onarılacak, yeniden kontrol ve dokümante edilecektir.

IMO Yapısı

IMO’nun çalışmaları IMO Sekreterliği, Üye Devletler, IGO’lar ve STK’lar tarafından gerçekleştirilir. Toplantı koordinasyonu ve hazırlığı da içeren IMO’nun günlük işlemleri, Genel Sekreter tarafından yönetilen IMO Sekreteryası tarafından yürütülmekte ve 300 uluslararası memur kadrosunun yardımıyla yürütülmektedir. Üye Devletler, IGO’lar ve STK’lar çeşitli IMO toplantıları (Toplantı, Kurul, 5 Komite ve 7 Alt Komite) sırasında IMO’da temsil edilmektedir. Her Üye Devletin Delegasyon Başkanı ve danışmanlarından oluşan bir heyeti vardır.

Meclis

Meclis, IMO’nun en üst yönetim organıdır. Tüm Üye Devletlerden oluşur ve düzenli oturumlarda her iki yılda bir toplanır. Meclis, çalışma programının onaylanmasından, bütçenin oylamasından ve konseyi seçmekten sorumludur.

Konsey

Konsey IMO’nun İcra Organıdır ve Mecliste Örgütün çalışmalarını denetlemekle sorumludur. Meclis oturumları arasında konsey, hükümetlere deniz güvenliği ve kirliliğin önlenmesi konusundaki tavsiyelerinin yerine getirilmesi haricinde, Meclis’in tüm görevlerini yerine getirir.

Komiteler

Beş politika üreten Komite, kuruluşun yönergelerinin ve düzenlemelerinin geliştirilmesi, gözden geçirilmesi, güncellenmesi ve onaylanmasından sorumludur. Komiteler, Komite ve ilgili Alt Komitelerin statüsü hakkında Konseye ve Meclise rapor verir.

Beş Komitenin çalışmaları başlıkları ile şöyle tanımlanmaktadır:

 • Kolaylaştırma Komitesi (FAL)
 • Hukuk Komitesi (LEG)
 • Deniz Çevre Koruma Komitesi (MEPC)
 • Deniz Güvenliği Komitesi (MSC)
 • Teknik İşbirliği Komitesi (TC)
Alt Komiteler

Yedi teknik Alt Komite, beş politika oluşturucu komitenin çalışmalarını desteklemektedir. Alt Komiteler, Deniz Güvenliği Komitesi (MSC) ve Deniz Çevre Koruma Komitesi (MEPC) direkt talimatları altındadır.
Yedi Alt Komitenin çalışmaları başlıkları ile şöyle tanımlanmaktadır:

 • Yüklerin ve Konteynerlerin Taşınması (CCC)
 • İnsan Elemanı, Eğitim ve Vardiya (HTW)
 • IMO Araçlarının Uygulanması (III)
 • Navigasyon, Radyo-iletişim ve Arama Kurtarma (NCSR)
 • Kirliliğin Önlenmesi ve Müdahale (PPR)
 • Gemi Tasarımı ve İnşaatı (SDC)
 • Gemi Sistemleri ve Ekipmanları (SSE)

Referanslar
Marine In Sight,What Is International Maritime Organization,Erişim Tarihi: 24 Nisan 2017, http://www.marineinsight.com/maritime-law/what-is-international-maritime-organization-imo/
United States Coast Guard,USCG IMO,Erişim Tarihi:24 Nisan 2017, https://www.uscg.mil/imo/