Wash Primer (Yıkama Astarı)

Demir esaslı ya da hafif alaşımlı metal yüzeylere 4-7 mm gibi düşük kuru film kalınlıkları verecek şekilde uygulanan bir korozyon önleyici yapışma astarıdır. Özellikle metal sanayinin aluminyum, çelik, fosfatlanmış çelik, galvaniz gibi her türlü yüzeye mükemmel yapışma sağlayan astar ihtiyacını karşılamak üzere geliştirilmiştir. İlk uygulamalar, as

Demir esaslı ya da hafif alaşımlı metal yüzeylere 4-7 mm gibi düşük kuru film kalınlıkları verecek şekilde uygulanan bir korozyon önleyici yapışma astarıdır. Özellikle metal sanayinin aluminyum, çelik, fosfatlanmış çelik, galvaniz gibi her türlü yüzeye mükemmel yapışma sağlayan astar ihtiyacını karşılamak üzere geliştirilmiştir. İlk uygulamalar, astarın, boyanacak nesne üzerine akıtılmasıyla yapıldığı için yıkama astarı (wash primer) olarak anılmaktadırlar. Yıkama astarları, temel bağlayıcı olarak kullanılan polivinil bütiralin yanısıra epoksi ve fenolik reçineler kullanılarak formüle edilirler. Geleneksel olarak antikorozif çinko kromat pigmentini, Cr+6’nın yarattığı sağlık ve çevre zararı nedeniyle de son 20 yıldır bunun yerine çinko fosfat pigmentini, içerirler. Metal yüzeyle benzersiz yapışmasını sağlaması için bu astarlar asit katalizörle katalizlenirler. Kalıntı asit içerebilen yıkama astarı filmlerinin üzerine bazik bağlayıcılı katlar uygulanması, ara kat yapışma sorunlarının oluşması riski dolayısıyla, dikkatle yaklaşılması gereken bir uygulamadır.

wash-primer-yikama-astari-gorsel-2

ÖZELLİKLERİ

 • Wash Primer Astar, vinil ve özel polimerlerle hazırlanmış, iki bileşenli, hafif metaller için koruyucu ve yüzey hazırlayıcı yarı saydam sarı renkte iki bileşenli bir astar boyadır.
 • Örtücü olmadıklarından tek başlarına kullanılmazlar.
 • Gerektiği gibi uygulandığında metal yüzeylere, özellikle, alüminyum gibi hafif metallere adhezyonu çok iyidir.
 • Bu tip metallerin daha sağlam ve daha dayanıklı boyanabilmeleri için uygun bir yüzey hazırlar.
 • Üzerine atılan boya metal yüzeye iyi tutunur.
 • Zamanla çıkmaz ve dökülmez.
 • İçerdiği pas önleyici pigmentler yüzeyi pasive ettiğinden boya sisteminin korozyon direncini arttırır.
 • Sert ve metal yüzeylere çok iyi tutunan bir astar boyadır.
 • Kimyasal ve darbe direnci yüksektir.
 • Renk uyumu sağlandığında, sonkat boyanın kapatıcılığını arttırır.
 • Üzerine atılacak sonkat boyanın kimyasal ve mekanik özelliklerini arttırır.
 • Sonkat boyanın yaşlanmasını geciktirir.
 • Çoğu kimyasal maddelere, özellikle alkalilere ve deniz suyuna dirençlidir.
 • Üzerine her tip epoksi, poliüretan, akrilik, fırın, endüstriyel, selülozik ve vinil sonkatlar uygulanabilir.
 • Aşındırıcı raspa yapılmış çelik sac ve plakaların istiflenme ve imalatı sırasında, korozyona karşı korunması amacıyla ön imalat astarı olarak kullanılır.
 • Ayrıca çinko silikat veya metal sprey uygulanmış yüzeylerde poping’i (kabarcıklanma) en aza indirmek için ara kat olarak kullanılır.

UYGULAMA

Uygulama ve kürlenme sırasında ortam sıcaklığı +10 ºC ve +35 ºC aralığında olmalıdır. Uygulama süresince hazırlanmış boyanın sıcaklığının 12 ºC’ nin altına düşmemesi ve ortamın bağıl nem oranının ise % 70’ in üstüne çıkmaması gerekir.

Boyada yoğuşma gözlenmemesi için uygulanacak materyalin yüzey sıcaklığı çiğlenme noktasının en az 3 ºC üstünde olmalıdır. Kapalı ortamlarda uygulama ve kuruma sırasında havalandırma yapılması gerekir. Sadece toz, gres, yağ ve diğer kirliliklerden temizlenmiş kuru yüzeylere uygulanmalıdır.

Wash Primer bir dolgu astarı değildir. Daha sonra uygulanacak astar ve son katların yapışmasını iyileştirmek için yüzeyi hazırlar. Ancak uygulanacak metal yüzeylerdeki, boya ile zemin arasında, boyanın yüzeye yapışmasını engelleyebilecek her türlü yağ, toz, kir, pas ve benzer maddeler tümüyle temizlenmelidir. Temizleme detejanla yıkama, solventle silme veya kızgın buhar (Steam) metodlarından biri veya hepsi kullanılarak yapılmalı daha sonra alt yapı kurutulmalı ve rutubetten arındırılmış olmalıdır. Yüzey tuzu ancak basınçlı su ile yüzey yıkanarak altyapıdan uzaklaştırılabilir. Yıkama bol su ile yapılmalıdır.

Bütün gevşek parçacıklar, pas ve hadde kabukları kazıma raspa ve tel fırça ile veya yüksek basınçlı su (water jetting) ile temizlenmelidir. En iyi netice için yüzey minimum Sa 2½ isveç Grit Blasting temizlik yüzey kalitesinde olmalıdır. Asit ve alkali pas tabakaları temiz su ile yıkanarak nötralize edilir (gerekirse %5 amonyak çözeltisi kullanılır).

Yeni çeliklerde çelik yüzeylerin pürüzlülüğünü arttırmak amacı ile mekanik aşındırma (kumlama) veya kimyasal aşındırma yollarından biri ile (Asit Etching) (37,5-62,5 mic.) yüzey profili sağlanmalıdır. Kumlama olanağı yoksa yüzeydeki paslar ve kabuklar en azından, taşlama makinası ya da elle bir tel fırça yardımıyla kabartılıp daha sonra kıl fırça ya da bir bezle silinmeli ve ardından solventle yıkanmalıdır.

Üzerine boyama yapılacak eski boyalı yüzeylerdeki boya kalıntıları tümüyle kazınmalıdır. Astarlanacak yüzey ile astar arasında kesinlikle hiçbir tabaka olmamalıdır. Yoksa metal yüzey ile astar boya arasındaki kimyasal reaksiyon gerçekleşemeyecek dolayısıyla astar zemine iyi tutunamayacaktır. Metalin durumuna göre ince bir zımpara yapılır.

Kullanılmadan önce iyice karıştırılan Wash Primer’e uygun oranda sertleştirici ilave edilir. Uygulama öncesi iki bileşen verilen oranlarda ve ağırlıkça iyice karıştırılmalıdır. İki bileşen ancak üniform ve tam bir karışım durumuna geldiğinde istenilen reaksiyona girebilir. Gerekirse selülozik tiner ile uygulama viskozitesi ayarlanabilir. Karışım sonrası uygulamadan önce 20°C ortam ısısında verilecek ön reaksiyon süresi 5–10 dakikadır.

Hazırlanmış yüzeylerin boyanması hiç bir halde ertesi güne bırakılmamalıdır. Uygulamanın ertelenmesi zorunlu ise astarlamadan önce yüzey yeniden kumlanmalı veya temizlenmelidir. Uygulama metodu olarak havalı tabanca, airless spray (Havasız tabanca), rulo seçilebilir. Ufak alanlarda ve kestirme, rötuş yapmak için fırça kullanılabilir.

İnce katlar halinde 10-15 mikron kuru film kalınlığı verecek şekilde 1 veya 2 kat uygulanır. İlk yüzey astarıdır, kapatıcı bir astar boya değildir. Bu nedenle, kapatması için kalın uygulamadan kaçınmalıdır. Film kalınlığı 20 mikronu geçmemelidir. Üzerine son kat atılmadan önce 1-2 saat havada bekletilmeli veya 80°C-120°C’ da 15-30 dakika fırınlanmalıdır. Fırın kurumalı bir son kat Wash Primer uygulamasından 30 dakika sonra yaş üstüne yaş uygulanabilir ve astarla birlikte fırınlanabilir.

REFERANSLAR:

 1. Socomore, Wash Primer, Erişim tarihi: 21 Kasım 2016, http://www.socomore.com/telecharger.php?t=11&f=421/pdf//1474987547.pdf&n=c29jb21vcmVfY2hlbWdsYXplLTk5NDRfdXMucGRm
 2. CorrosionPedia, Wash Primer,, Erişim tarihi: 21 Kasım 2016, https://www.corrosionpedia.com/definition/1158/wash-primer
 3. Ecelak Boya ve Kimya Sanayi, 2K Wash Primer Astar, Erişim tarihi: 21 Kasım 2016, http://www.ecelak.com/files/ECELAK%202K%20Wash%20Primer%20Astar.pdf