Yangın Koruma Enspektörüne Neden İhtiyaç var?

Dünya üzerinde genel olarak son yedi veya sekiz yılda, yangından koruma bilinci artmış durumda. Eskiyen yapıların kolay alev alabilirliği, askeri vasıtalar ve yapılarda yüksek sıcaklığa dayanımının yükseltilmek istenmesi, çelik yapıların yüksek sıcaklıklara dayanımın artmasının istenmesi, petrol boru hatlarında, petrol tankerlerinde ve gemilerin de

Neden Nitelikli Bir Kaplama Enspektörüne İhtiyacınız Var?

Dünya üzerinde genel olarak son yedi veya sekiz yılda, yangından koruma bilinci artmış durumda. Eskiyen yapıların kolay alev alabilirliği, askeri vasıtalar ve yapılarda yüksek sıcaklığa dayanımının yükseltilmek istenmesi, çelik yapıların yüksek sıcaklıklara dayanımın artmasının istenmesi, petrol boru hatlarında, petrol tankerlerinde ve gemilerin de daha korunaklı olması  yangından dolayı oluşan can ve mal kaybını önlemek adına oluşturulan bu standartların ve bunun ışığında üretimi yapılan malzemelerin uygulanışının denetimi de bu yüzden önem kazandı.

Kurallara göre denetleme gereksinimleri, bina görevlileri ve şartname belirleyicileri kesin bir ihtiyaç haline dönüşen malzemeleri uygulamaya başladılar.

1971’den önce, ASTM (E119)  yangın testi prosedürü kuralları uygulanılırken kiriş ve güverte sistemleri başarısızlığı göz önünde bulundurmadan belirlenmiş ve belirli sıcaklılar arasında kalmıştı.

Yangından korunma ile işlenmiş kirişler sık sık bu kurallar altında test edilmiştir yapısal çöküşün gerçekleşmesinden önce 4 saatlik bir yangına dayanıklılık derecesi almıştı. Bugün, revize ASTM  (E119) kuralları kullanılarak, aynı şekilde test edilmiş, bir kiriş sadece 1 saatlik derecelendirme elde ederdi; belirli koşullar altında test edilirse, maksimum 2 saatlik derecelendirme alırdı.

Ne yazık ki, hala kod standartları farklı yorumlanıyor büyük ölçüde uygulamada değişiklik gösteriyor. Farklı kriterler uygulanarak testlerden elde edilen sonuçlar ve yapılan mühendislik değerlendirmelerine bağlı gereksinimler şehir ve devlet kurumları tarafından belirleniyor.

Yıllar geçtikçe, şartname belirleyicileri tarafından yangına dayanıklılık gereklilikleri konusunda artan farkındalık, uygulanan malzemelerin doğru bir şekilde denetlenmesi için kesin bir ihtiyacı ortaya çıkardı çünkü değişen bu standartlar ve uygulamaları hala farklı yorumlara sahip olabiliyor.

Şartnamede istenen bu standartlar ve uygulama prensiplerinin kontrolünü, testini yapma konusunda yetersiz kalan işveren veya yüklenici bunun için yangın konusunda yetersiz kalan laboratuvarlara başvurmak zorunda kalıyorlardı.

Bu da maliyeti arttırıyor ve gecikmeye sebep oluyordu. Bu yüzden sahada yangın koruma denetçilerine ihtiyaç duyuldu ve bu da yangın koruma denetiminde vakitten ve nakitten kazanç sağlanıp aynı zamanda kalitenin artmasını sağladı.

Yangın koruma enspektörlük eğitimi alan enspektör ile çalışan mütahitlerden duyulan en başarılı yorumlardan biri, şu: “Enspektörün olduğundan emin olun. Ürünü bilir ve özelliklerini, uygulamalarını bilir ve bunun için işin başında durur.” “Yanmaz alanları bulmalı mı? Hangi nedenle olursa olsun o eksikliği işaret eder ve hatamızı önce düzeltmeye yardımcı olur.

Diğer katlara veya bölgelere bu şekilde daha hızlı ilerliyoruz.” gibi geri dönüşler alınıyor. Yangın korumada denetlemenin ve denetçinin önemi de bu noktada anlaşılıyor.

KAYNAKÇA
1)https://www.icorr.org/painting-inspector-2-2-3-4-2-2/
(son erişim tarih ve saat: 11.12.19 – 12:21)
2)https://www.awci.org/cd/pdfs/7808_a.pdf
(son erişim tarih ve saat: 11.12.19 – 12:21)
3)https://en.wikipedia.org/wiki/Fireproofing
(son erişim tarih ve saat: 11.12.19 – 12:21)